Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Fatih Birol
Executive Director of the International Energy Agency
Werner Hoyer
President of the European Investment Bank
  • ECB:S BLOGG

Det är dags att klimatsäkra Europas ekonomi

24 november 2023

Av Fatih Birol, verkställande direktör för Internationella energiorganet, Werner Hoyer, Europeiska investeringsbankens ordförande, och Christine Lagarde, Europeiska centralbankens ordförande

Detta inlägg är det första in vår serie I samband med COP28

Europa måste driva på den gröna omställningen för att kunna förbli konkurrenskraftigt i världen. Ny teknik och grön energi är inte bara bättre för miljön utan är också bra för ekonomin. För att omställningen ska bli framgångsrik måste den dock vara rättvis och inkluderande.

Klimatförändringarna går allt snabbare. Tiden löper ut för oss att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 C. Antingen gör vi det vi måste inom ramen för våra mandat. I annat fall får vi leva med följderna av denna overksamhet.

Samtidigt som beslutsfattare, företagsledare och det civila samhället förbereder sig inför klimatförhandlingarna vid COP28 i Dubai nästa vecka ser 2023 ut att bli det varmaste år som någonsin uppmätts. Extrema skogsbränder, torka och översvämningar slår hårt mot människor och ekonomier runt om i världen. Bevisen är entydiga – analyser från Europeiska centralbanken visar att ju längre vi väntar med att minska våra utsläpp och omställningen till en grönare ekonomi, desto högre blir kostnaden. I Europeiska investeringsbankens Investment Survey 2023 visas att två av tre europeiska företag redan nu lider skada och förluster av klimatförändringar.

Samtidigt förändras hur vi driver våra ekonomier och energiomställningen går fort. En kombination av politik, innovation, koldioxidprissättning och privat och skattemässig finansiering – bland annat genom den europeiska gröna given – påskyndar investeringar i teknik som kommer att bidra till att minska den miljöförstöring som orsakas av den oförminskade förbränningen av fossila bränslen och den globala uppvärmningen.

De globala utgifterna för ren energi slår rekord, vilket Internationella energiorganet (IEA) noterat i sin World Energy Outlook. Denna övergång till renare energi motiveras inte enbart av goodwill utan är också vettigt ekonomiskt sett. Det är nu billigare och snabbare att använda förnybara energikällor än att bygga ny infrastruktur för fossila bränslen. I ett läge med ökad geopolitisk osäkerhet bidrar teknik för ren energi till trygg energiförsörjning och energioberoende.

Den gröna omställningen är inte bara viktig för att skydda vår miljö, utan också för att skydda vår ekonomi. Det är inte ekonomiskt försvarbart att investera i energikällor som blir allt mindre konkurrenskraftiga och missa ny banbrytande teknik för den framtida energimixen. Om Europa inte hoppar på tåget i den globala energirevolutionen kommer dess konkurrenskraft ohjälpligt att skadas.

För att undvika detta måste vi i Europa visa prov på förutseende, ambitionsvilja och beslutsamhet. Europa måste skapa ett stabilt och gynnsamt regelverk med väldefinierade strategiska mål där privat kapital är starkt inriktat på grön teknik. Globalt likvärdiga förutsättningar behövs också för ett positivt nyskapande.

Finansieringsinstrument som EU-emitterade gröna obligationer bidrar till att finansiera genombrott inom ren teknik och blir ännu kraftfullare i en helt fullbordad kapitalmarknadsunion. Skräddarsydda finansieringslösningar eller garantier för att minska de risker som är förknippade med mycket innovativa privata investeringar – såsom flytande vindkraftverk, grön vätgas eller ny batteriteknik – kommer att bidra till utbyggnaden av den infrastruktur som Europa behöver för att uppnå nettonollutsläpp. På global nivå skulle koldioxidprissättning skapa transparens för att uppmuntra konsumenter och investerare att gå mot hållbara och energieffektiva produkter och tillgångar.

Det räcker dock inte med enbart Europa – utan resten av världen misslyckas vi alla. Initiativ som den europeiska gröna given bör kombineras med en ambitiös utvecklingspolitik som stöder utvecklingsregioner utanför Europa när det gäller att införa rena energikällor. Investeringar i europeisk spetsteknologi kan och kommer att göra skillnad.

I arbetet med att förändra vår ekonomi måste vi se till att få med alla. Europa måste sträva efter en just, inkluderande och rättvis omställning. Klimatförändringar och omställningspolitik kan slå hårdast mot de mest utsatta företagen och hushållen. Vi behöver välriktade temporära finanspolitiska åtgärder och omskolningsinitiativ för att fördela bördan av omställningen på ett rättvist sätt.

Inför ekonomiska utmaningar utses klimatpolitiken alltför ofta till syndabock. Men konsekvenserna av att inte agera skulle bli mycket värre. Svaret är inte att urvattna vår ambition utan snarare att frigöra våra innovatörers fulla potential, göra EU:s ekonomi mer konkurrens- och motståndskraftig samt säkerställa en rättvisare och mer hållbar framtid för alla.

COP28 är en möjlighet för EU och länder runt om i världen att visa att de är fast beslutna att leda kampen mot klimatförändringar och stödja denna beslutsamhet med konkreta åtgärder. Vi kommer, inom ramen för vårt arbete, att eftersträva detta mål.

Detta blogginlägg har publicerats som debattartikel i flera europeiska tidningar.

Kolla in ECB:s blogg och prenumerera på framtida inlägg.