Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Fatih Birol
Executive Director of the International Energy Agency
Werner Hoyer
President of the European Investment Bank
  • EKP:N BLOGI

Euroopan talouden on aika valmistautua vihreään siirtymään

24. marraskuuta 2023

Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) pääjohtaja Fatih Birol, Euroopan investointipankin pääjohtaja Werner Hoyer ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde

Tämä on YK:n ilmastokokoukseen (COP28) liittyvän sarjan ensimmäinen blogikirjoitus

Euroopan on vietävä vihreää siirtymää määrätietoisesti eteenpäin, jos se haluaa säilyttää kansainvälisen kilpailukykynsä. Uudet teknologiat ja vihreä energia ovat paitsi ympäristöystävällisempiä myös taloudellisesti järkeviä. Jotta siirtymässä onnistuttaisiin, se on kuitenkin toteutettava oikeudenmukaisella ja osallisuutta edistävällä tavalla.

Ilmastonmuutos etenee kiihtyvällä tahdilla. Tavoitteeksi on asetettu, että ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen, ja määräaika on kulumassa umpeen. Voimme joko tehdä oman osuutemme toimivaltamme rajoissa tai kärsiä ankarat seuraukset siitä, että emme ole tarttuneet toimeen.

Päättäjien, liike-elämän johtajien ja kansalaisjärjestöjen valmistautuessa ensi viikolla Dubaissa pidettävään YK:n ilmastokokoukseen (COP28) on jo selvää, että vuodesta 2023 tulee mittaushistorian lämpimin. Ääri-ilmiöt – maastopalot, kuivuus ja tulvat – aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia kustannuksia kaikkialla maailmassa. Todisteet ovat selvät: Euroopan keskuspankin analyysi osoittaa, että mitä pitempään lykkäämme päästöjen vähentämistä ja vihreään talouteen siirtymistä, sitä kovemman hinnan siitä maksamme. Euroopan investointipankin vuonna 2023 toteuttaman investointitutkimuksen mukaan ilmastonmuutos on jo aiheuttanut vahinkoja ja menetyksiä kahdelle kolmesta eurooppalaisesta yrityksestä.

Samaan aikaan myös taloudessa käyttämiemme polttoaineiden kirjo on muuttumassa, ja energiasiirtymä etenee vauhdilla. Periaatepäätökset, innovaatiot, päästöhinnoittelu sekä yksityinen ja julkinen rahoitus – jota jaetaan myös Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kautta – ovat yhdessä vilkastuttaneet sijoituksia teknologioihin, joilla voidaan lievittää fossiilisten polttoaineiden jatkuvan käytön ja ilmaston lämpenemisen aiheuttamaa ympäristön tilan heikkenemistä.

Kansainvälisen energiajärjestön laatimassa World Energy Outlook -raportissa todetaan, että varojen käyttö puhtaaseen energiaan on nyt kansainvälisesti ennätyksellisellä tasolla. Siirtymä puhtaampaan energiaan ei ole pelkkää hyväntekeväisyyttä, vaan myös taloudellisesti järkevä ratkaisu. Nykyään on jo halvempaa ja nopeampaa ottaa käyttöön uusiutuvia energianlähteitä kuin rakentaa fossiilisten polttoaineiden tarvitsemaa infrastruktuuria. Geopoliittisen epävarmuuden kasvaessa puhtailla energiateknologioilla voidaan edistää maiden energiaturvallisuutta ja -omavaraisuutta.

Vihreä siirtymä on tärkeä paitsi ympäristön myös talouden suojaamiseksi. Ei ole taloudellisesti järkevää investoida kilpailukyvyltään yhä heikompiin energianlähteisiin ja jättää hyödyntämättä teknologisia läpimurtoja, jotka muovaavat tulevaisuuden energiavaihtoehtoja. Jos Eurooppa ei lähde mukaan energiavallankumoukseen, sen kilpailukyky heikkenee peruuttamattomasti.

Tämän välttämiseksi Euroopan on asetettava kunnianhimoisia tavoitteita ja edettävä niitä kohti määrätietoisesti. On luotava vankka sääntely-ympäristö sekä selkeät strategiset tavoitteet, joilla yksityistä pääomaa ohjataan vihreisiin teknologioihin. Jotta innovaatiot voivat menestyä, kansainvälisten toimintaedellytysten on oltava tasapuoliset.

Puhtaiden teknologioiden läpimurtoja edistetään EU:n liikkeeseen laskemilla vihreillä joukkolainoilla ja muilla rahoitusinstrumenteilla, joiden vaikutus olisi vieläkin suurempi, jos pääomamarkkinaunioni olisi viety päätökseen. Nettonollatavoitteen saavuttamiseksi EU tarvitsee infrastruktuurin, jonka käyttöönottoa edistetään kelluviin tuulifarmeihin, vihreän vedyn valmistukseen, uusiin akkuteknologioihin ja muihin huippuinnovaatioihin tehtävillä yksityisillä investoinneilla. Niiden riskejä voidaan vähentää räätälöidyillä rahoitusratkaisuilla tai takauksilla. Maailmanlaajuinen päästökauppa loisi läpinäkyvyyttä, joka kannustaisi kuluttajia ja sijoittajia siirtymään kestäviin ja energiatehokkaisiin tuotteisiin ja sijoituskohteisiin entistä laajemmin.

Eurooppa ei kuitenkaan voi toteuttaa muutosta yksin: jos muut eivät tee osaansa, epäonnistumme kaikki. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja muiden vastaavien hankkeiden lisäksi tulisi toteuttaa kunnianhimoista kehitysyhteistyöpolitiikkaa, jolla myös Euroopan ulkopuolisia kehittyviä alueita autetaan ottamaan käyttöön puhtaita energianlähteitä. Investoinnit edistyneimpiin eurooppalaisiin teknologioihin voivat viedä muutosta eteenpäin ja epäilemättä tulevat niin tekemäänkin.

Kun vihreään talouteen siirrytään, meidän on varmistettava, että kaikki pysyvät mukana. Euroopan on kaikin keinoin pyrittävä siihen, että siirtymästä tulee oikeudenmukainen ja tasapuolinen ja että se edistää osallisuutta. Ilmastonmuutokseen ja vihreään siirtymään liittyvät toimet voivat osua kovimmin kaikkein haavoittuvimpiin yrityksiin ja kotitalouksiin. Tarvitsemme väliaikaisia finanssipoliittisia täsmätoimia ja uudelleenkoulutushankkeita, joiden avulla siirtymän rasitetta voidaan jakaa oikeudenmukaisesti.

Ilmastopolitiikka otetaan liian usein syntipukiksi, kun talouden tilanne on vaikea. Jos emme tee mitään, seuraukset ovat kuitenkin paljon vakavammat. Ratkaisuna ei voi olla riman alentaminen. Sen sijaan meidän tulee saada käyttöön innovaatioiden kehittäjien kaikki voimavarat, parantaa Euroopan talouden kilpailukykyä ja kriisinsietokykyä sekä turvata reilumpi ja kestävämpi tulevaisuus kaikille.

YK:n ilmastokokouksessa (COP28) EU:lla ja koko maailmalla on tilaisuus näyttää, että ne haluavat sitoutua ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ensimmäisten joukossa, ja lunastaa sitoumuksensa konkreettisin toimin. Me osallistumme tähän yhteiseen tehtävään oman toimivaltamme rajoissa.

Tämä blogi julkaistiin mielipidekirjoituksena eurooppalaisissa sanomalehdissä.

Tutustu EKP:n blogiin ja tilaa ilmoitus uusista kirjoituksista.