Menu

Vad är räntan på inlåningsfaciliteten?

10 mars 2016

Räntan på inlåningsfaciliteten är en av de tre räntesatser som ECB sätter var sjätte vecka inom ramen för sin penningpolitik. Den bestämmer räntan som bankerna erhåller på sin dagsinlåning hos centralbanken. Sedan juni 2014 har denna ränta varit negativ.

Det finns ytterligare två styrräntor: räntan för våra huvudsakliga refinansieringstransaktioner och räntan på utlåningsfaciliteten. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna bestämmer den kostnad till vilken bankerna kan låna från centralbanken under en vecka. Om banker behöver pengar över natten kan de låna från utlåningsfaciliteten till en högre ränta.