Menu

Kas ir noguldījumu iespējas procentu likme?

10.03.2016.

Noguldījumu iespējas procentu likme ir viena no trim procentu likmēm, ko ECB nosaka reizi sešās nedēļās monetārās politikas ietvaros. Šī likme nosaka, kādu procentu likmi bankas saņem par noguldījumiem uz nakti centrālajā bankā. Kopš 2014. gada jūnija šī likme ir negatīva.

Ir vēl divas citas galvenās procentu likmes – galveno refinansēšanas operāciju (GRO) procentu likme un aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme. GRO nosaka izmaksas, ar kādām bankas var saņemt aizņēmumu no centrālās bankas uz vienu nedēļu. Ja bankām nepieciešams aizņemties naudu uz nakti, tās var izmantot aizdevumu iespēju uz nakti ar augstāku procentu likmi.