Menu

Германия

В Германия държавни представители и специалисти по нумизматика избраха три различни дизайна за германските евромонети.

2 €

На монетите от 1 € и 2 € е изобразен орел – традиционен символ на германския суверенитет, ограден от звездите на Европа. Дизайнът е създаден от Хайнц и Снежана Русева-Хойер. Надпис по гурта на монетата от 2 €: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT (единство, справедливост и свобода) и федералният орел.


1 €

На монетите от 1 € и 2 € е изобразен орел – традиционен символ на германския суверенитет, ограден от звездите на Европа. Дизайнът е създаден от Хайнц и Снежана Русева-Хойер.


50 цента

Основното изображение на монетите от 10, 20 и 50 цента е Бранденбургската врата – символ на разделението и последвалото обединение на Германия. Перспективата на изображението, дело на Райнхард Хайнсдорф, подчертава отварянето на вратата, акцентирайки върху обединението на Германия и Европа.


20 цента

Основното изображение на монетите от 10, 20 и 50 цента е Бранденбургската врата – символ на разделението и последвалото обединение на Германия. Перспективата на изображението, дело на Райнхард Хайнсдорф, подчертава отварянето на вратата, акцентирайки върху обединението на Германия и Европа.


10 цента

Основното изображение на монетите от 10, 20 и 50 цента е Бранденбургската врата – символ на разделението и последвалото обединение на Германия. Перспективата на изображението, дело на Райнхард Хайнсдорф, подчертава отварянето на вратата, акцентирайки върху обединението на Германия и Европа.


5 цента

Основният мотив на монетите от 1, 2 и 5 цента е дъбова клонка, напомняща за изобразената върху бившите германски пфениги. Дизайнът е създаден от професор Ролф Ледербоген.


2 цента

Основният мотив на монетите от 1, 2 и 5 цента е дъбова клонка, напомняща за изобразената върху бившите германски пфениги. Дизайнът е създаден от професор Ролф Ледербоген.


1 цент

Основният мотив на монетите от 1, 2 и 5 цента е дъбова клонка, напомняща за изобразената върху бившите германски пфениги. Дизайнът е създаден от професор Ролф Ледербоген.