Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Γερμανία

Η επιλογή των τριών διαφορετικών σχεδίων που κοσμούν την εθνική όψη των γερμανικών κερμάτων ευρώ έγινε από ομάδα αξιωματούχων και νομισματολόγων της χώρας.

2 ευρώ

Στα κέρματα των 1 και 2 ευρώ απεικονίζεται το παραδοσιακό σύμβολο της γερμανικής εθνικής κυριαρχίας, ο αετός, ανάμεσα στα αστέρια της Ευρώπης. Το σχέδιο φιλοτεχνήθηκε από τον Heinz και την Sneschana Russewa-Hoyer. Η στεφάνη του κέρματος των 2 ευρώ φέρει την επιγραφή «EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT» (Ενότητα και Δίκαιο και Ελευθερία) και το έμβλημα του αετού της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

€1

Στα κέρματα των 1 και 2 ευρώ απεικονίζεται το παραδοσιακό σύμβολο της γερμανικής εθνικής κυριαρχίας, ο αετός, ανάμεσα στα αστέρια της Ευρώπης. Το σχέδιο φιλοτεχνήθηκε από τον Heinz και την Sneschana Russewa-Hoyer.

50 λεπτά/σεντ

Στα κέρματα των 10, 20 και 50 λεπτών/σεντ απεικονίζεται η Πύλη του Βρανδεμβούργου, η οποία συμβολίζει τη διαίρεση της Γερμανίας και τη μετέπειτα επανένωσή της. Η προοπτική του σχεδίου, το οποίο φιλοτέχνησε ο Reinhard Heinsdorff, δίδει έμφαση στο άνοιγμα της πύλης και τονίζει την επανένωση της Γερμανίας και της Ευρώπης.

20 λεπτά/σεντ

Στα κέρματα των 10, 20 και 50 λεπτών/σεντ απεικονίζεται η Πύλη του Βρανδεμβούργου, η οποία συμβολίζει τη διαίρεση της Γερμανίας και τη μετέπειτα επανένωσή της. Η προοπτική του σχεδίου, το οποίο φιλοτέχνησε ο Reinhard Heinsdorff, δίδει έμφαση στο άνοιγμα της πύλης και τονίζει την επανένωση της Γερμανίας και της Ευρώπης.

10 λεπτά/σεντ

Στα κέρματα των 10, 20 και 50 λεπτών/σεντ απεικονίζεται η Πύλη του Βρανδεμβούργου, η οποία συμβολίζει τη διαίρεση της Γερμανίας και τη μετέπειτα επανένωσή της. Η προοπτική του σχεδίου, το οποίο φιλοτέχνησε ο Reinhard Heinsdorff, δίδει έμφαση στο άνοιγμα της πύλης και τονίζει την επανένωση της Γερμανίας και της Ευρώπης.

5 λεπτά/σεντ

Στα κέρματα των 1, 2 και 5 λεπτών/σεντ απεικονίζεται ένα κλαδί βελανιδιάς που θυμίζει την αντίστοιχη παράσταση που έφεραν τα παλιά γερμανικά κέρματα πφένιχ. Φιλοτεχνήθηκε από τον Καθηγητή Rolf Lederbogen.

2 λεπτά/σεντ

Στα κέρματα των 1, 2 και 5 λεπτών/σεντ απεικονίζεται ένα κλαδί βελανιδιάς που θυμίζει την αντίστοιχη παράσταση που έφεραν τα παλιά γερμανικά κέρματα πφένιχ. Φιλοτεχνήθηκε από τον Καθηγητή Rolf Lederbogen.

1 λεπτά/σεντ

Στα κέρματα των 1, 2 και 5 λεπτών/σεντ απεικονίζεται ένα κλαδί βελανιδιάς που θυμίζει την αντίστοιχη παράσταση που έφεραν τα παλιά γερμανικά κέρματα πφένιχ. Φιλοτεχνήθηκε από τον Καθηγητή Rolf Lederbogen.