Financijska stabilnost i makrobonitetna politika

Financial stability

ESB prati kretanja u bankarskim sektorima europodručja i EU-a u cjelini, kao i u ostalim financijskim sektorima, radi utvrđivanja ranjivih točaka i provjere otpornosti financijskog sustava.

ESB te zadaće obavlja s ostalim središnjim bankama Eurosustava i Europskog sustava središnjih banaka.

Nastanak mogućih sistemskih rizika u financijskom sustavu rješava se putem makrobonitetnih politika. Najvažniji je cilj makrobonitetne politike očuvati financijsku stabilnost.

Definicija financijske stabilnosti

Financijska stabilnost stanje je u kojem se sprječava gomilanje rizika.

Sistemski rizik najbolje se može opisati kao rizik da će pružanje potrebnih financijskih proizvoda i usluga u financijskom sustavu biti toliko narušeno da to bitno utječe na gospodarski rast i dobrobit.

Financial Stability Review

Cilj je makrobonitetnih politka:

  • spriječiti prekomjerno gomilanje rizika zbog vanjskih činitelja i manjkavosti tržišta, radi izglađivanja financijskog ciklusa (vremenska dimenzija)
  • učiniti financijski sektor otpornijim i ograničiti učinke zaraze (međusektorska dimenzija)
  • poticati izradu financijskih propisa iz perspektive cijelog sustava kako bi se stvorio odgovarajući skup poticaja za sudionike na tržištu (strukturna dimenzija).