Finantsstabiilsus ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika

Lehte hetkel uuendatakse.
Financial stability

EKP jälgib muutusi euroala ja Euroopa Liidu pangandussektoris ning muudes finantssektorites, et selgitada välja finantssüsteemi võimalikud nõrkused ning kontrollida süsteemi tugevust ja vastupidavust.

EKP täidab neid ülesandeid koos teiste eurosüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpankadega.

Võimalike süsteemsete riskide tekkega finantssüsteemis tegeletakse makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kaudu. Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika peamine eesmärk on säilitada finantsstabiilsus.

Mis on finantsstabiilsus?

Finantsstabiilsus on olukord, milles suudetakse vältida süsteemsete riskide teket.

Süsteemne risk tähendab eelkõige riski, et vajalike finantstoodete ja -teenuste pakkumisel finantssüsteemis tekivad häired, mis võivad märkimisväärselt ohustada majanduskasvu ja heaolu.

Financial Stability Review

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika eesmärk on:

  • vältida välisteguritest ja turuhäiretest tingitud ülemääraseid riske, et muuta finantstsükkel sujuvamaks (ajaline mõõde);
  • tugevdada finantssektori vastupanuvõimet ja piirata negatiivsete mõjude ülekandumist (läbilõikeline mõõde);
  • toetada kogu süsteemi hõlmavat finantsregulatsiooni väljavaadet, millega luuakse turuosaliste jaoks õiged stiimulid (struktuurne mõõde).