Finanční stabilita a makroobezřetnostní politika

Stránka se aktualizuje.
Financial stability

ECB sleduje vývoj v bankovních sektorech eurozóny a EU jako celku i v dalších finančních sektorech s cílem zjistit zranitelná místa a kontrolovat odolnost finančního systému.

Tyto úkoly provádí společně s dalšími centrálními bankami Eurosystému a Evropského systému centrálních bank.

Vznik možných systémových rizik ve finančním systému je řešen prostřednictvím makroobezřetnostních politik. Zastřešujícím cílem makroobezřetnostní politiky je zachovat finanční stabilitu.

Definice finanční stability

Finanční stabilita je stav, který brání vzniku systémového rizika.

Systémové riziko lze nejlépe popsat jako riziko, že poskytování nezbytných finančních produktů a služeb finančním systémem bude narušeno do té míry, že to může významně ovlivnit hospodářský růst a blahobyt.

Financial Stability Review

Makroobezřetnostní politika se snaží:

  • zabránit nadměrné kumulaci rizik v důsledku vnějších faktorů a tržních poruch a vyhlazovat finanční cyklus (časový rozměr),
  • zajistit vyšší odolnost finančního sektoru a omezit nákazové efekty (průřezový rozměr),
  • podporovat celosystémovou perspektivu ve finanční regulaci a vytvářet tak správný soubor pobídek pro účastníky trhu (strukturální rozměr).