Stabbiltà finanzjarja u politika makroprudenzjali

Financial stability

Il-BĊE josserva bir-reqqa l-iżviluppi fis-setturi bankarji taż-żona tal-euro u tal-UE kollha, kif ukoll f’setturi finanzjarji oħra, biex jidentifika xi dgħufijiet u jivverifika s-saħħa tas-sistema finanzjarja.

Huwa jwettaq dawn il-kompiti flimkien mal-banek ċentrali l-oħra tal-Eurosistema u s-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali.

Malli jfiġġu riskji sistemiċi potenzjali fis-sistema finanzjarja, dawn jiġu ttrattati permezz tal-politika makroprudenzjali. Il-politika makroprudenzjali tfittex qabelxejn li żżomm l-istabbiltà finanzjarja.

Definizzjoni ta’ stabbiltà finanzjarja

L-istabbiltà finanzjarja hija stat li fih ir-riskju sistemiku ma jitħalliex jikber.

Ir-riskju sistemiku jista’ jiġi deskritt bl-aħjar mod bħala r-riskju li l-provediment ta’ prodotti u servizzi finanzjarji meħtieġa mis-sistema finanzjarja jiġi mfixkel b’mod li jintlaqtu materjalment it-tkabbir ekonomiku u l-benesseri.

Financial Stability Review

L-għanijiet tal-politika makroprudenzjali huma li:

  • tevita l-akkumulazzjoni eċċessiva tar-riskju, li hija konsegwenza ta’ fatturi esterni u nuqqasijiet fis-swieq, biex iċ-ċiklu finanzjarju jimxi bla xkiel (dimensjoni taż-żmien)
  • issaħħaħ is-settur finanzjarju u tillimita l-effetti ta’ kontaġju (dimensjoni trasversali)
  • tħeġġeġ perspettiva fir-regolamentazzjoni finanzjarja li tkopri s-sistema kollha u toħloq sett xieraq ta’ inċentivi għall-parteċipanti fis-swieq (dimensjoni strutturali)