Stabilitatea financiară și politica macroprudențială

Financial stability

BCE monitorizează evoluțiile înregistrate în sectoarele bancare din zona euro și din UE în ansamblu, precum și în alte sectoare financiare, pentru a identifica orice vulnerabilități și a verifica rezistența sistemului financiar.

BCE îndeplinește aceste misiuni împreună cu celelalte bănci centrale din Eurosistem și din Sistemul European al Băncilor Centrale.

Manifestarea unor posibile riscuri sistemice în sistemul financiar este contracarată prin politici macroprudențiale. Scopul general al politicii macroprudențiale este menținerea stabilității financiare.

Definiția stabilității financiare

Stabilitatea financiară reprezintă o situație în care acumularea de riscuri sistemice este prevenită.

Riscul sistemic poate fi cel mai bine descris ca fiind riscul unei perturbări, până într-un punct în care creșterea economică și bunăstarea pot fi afectate semnificativ, a furnizării de către sistemul financiar a produselor și serviciilor financiare necesare.

Financial Stability Review

Politicile macroprudențiale au drept scop:

  • prevenirea acumulării excesive de riscuri generate de factori externi și de deficiențe ale pieței, pentru atenuarea fluctuațiilor ciclului financiar (dimensiune temporală);
  • sporirea rezistenței sectorului financiar și limitarea efectelor de contagiune (dimensiune transversală);
  • încurajarea unei perspective la nivelul sistemului în ansamblu în domeniul reglementării financiare, pentru a crea un set corespunzător de stimulente pentru participanții pe piață (dimensiune structurală).