Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Stabilność finansowa i polityka makroostrożnościowa

EBC obserwuje sytuację w sektorach bankowych poszczególnych krajów strefy euro i Unii Europejskiej jako całości oraz w pozostałych częściach sektora finansowego, aby wykrywać słabości systemu finansowego i sprawdzać jego odporność.

Zadania te wykonuje wspólnie z innymi bankami centralnymi należącymi do Eurosystemu i Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Jeśli w systemie finansowym wystąpi ryzyko o charakterze systemowym, stosuje się środki polityki makroostrożnościowej. Nadrzędnym celem tej polityki jest ochrona stabilności finansowej.

Definicja stabilności finansowej

Stabilność finansowa to sytuacja, w której system finansowy – czyli instytucje pośrednictwa finansowego oraz rynki i infrastruktury rynkowe – jest w stanie wytrzymać szoki gospodarcze i gwałtowne korekty nierównowagi finansowej.

Dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia w procesie pośrednictwa finansowego zaburzeń na tyle poważnych, że mogłyby niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie gospodarki realnej.

Temat na dziś: stabilność finansowa

Cele polityki makroostrożnościowej:

  • Zapobieganie nadmiernej kumulacji ryzyka wynikającej z czynników zewnętrznych i zaburzeń na rynku, co z kolei ma służyć złagodzeniu cyklu finansowego (wymiar czasowy)
  • Zwiększanie odporności sektora finansowego i ograniczanie potencjalnego efektu domina (wymiar międzysektorowy)
  • Zachęcanie do stosowania w regulacjach finansowych perspektywy ogólnosystemowej, pozwalającej opracować odpowiedni zestaw czynników motywujących uczestników rynku (wymiar strukturalny)

Grupy kontaktowe

Banking Industry Dialogue Financial Stability Contact Group

Główne publikacje (po angielsku)

Wszystkie strony w tej sekcji