Rahoitusvakaus ja makrovakauspolitiikka

Päivitys kesken (sivulla saattaa olla englanninkielistä materiaalia).
Financial stability

EKP seuraa pankkisektorin ja muiden finanssialan sektorien kehitystä sekä euroalueella että koko EU:ssa, tarkkailee rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä ja pyrkii havaitsemaan heikkoudet hyvissä ajoin.

Se hoitaa tehtävää tiiviissä yhteistyössä muiden eurojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän keskuspankkien kanssa.

Mahdollisiin järjestelmäriskeihin puututaan makrovakauspolitiikan keinoin. Makrovakauspolitiikan tärkein tehtävä on rahoitusvakauden ylläpitäminen.

Rahoitusvakauden määritelmä

Rahoitusvakaus vallitsee, kun järjestelmäriskiä ei pääse syntymään.

Järjestelmäriski tarkoittaa ensi kädessä riskiä, että rahoitustuotteiden ja ‑palvelujen saatavuudessa ilmenisi vakavia häiriöitä, jotka voisivat vaarantaa talouskasvun ja hyvinvoinnin.

Financial Stability Review

Makrovakauspolitiikan avulla siis

  • ehkäistään liiallisten riskikeskittymien muodostumista joko ulkoisten tekijöiden tai markkinoiden toimintahäiriöiden vaikutuksesta sekä tasoitetaan rahoitussuhdanteita
  • parannetaan finanssialan sektorien häiriönsietokykyä ja rajoitetaan häiriöiden leviämistä halki rahoitusjärjestelmän
  • edistetään koko järjestelmän huomioon ottamista finanssialan sääntelyssä, jotta markkinaosapuolille voidaan luoda oikeanlaiset kannustimet.