Finančna stabilnost in makrobonitetna politika

Financial stability

ECB spremlja dogajanja v bančnem sektorju ter v drugih finančnih sektorjih euroobmočja in EU kot celote z namenom, da bi odkrivala ranljivosti in preverjala odpornost finančnega sistema.

Te naloge izvaja skupaj z drugimi centralnimi bankami Eurosistema in Evropskega sistema centralnih bank.

Z nastankom morebitnih sistemskih tveganj v finančnem sistemu se spoprijema s pomočjo makrobonitetnih politik. Poglavitni namen makrobonitetne politike je ohranjanje finančne stabilnosti.

Opredelitev finančne stabilnosti

Finančno stabilnost je mogoče opisati kot stanje, v katerem je finančni sistem – ki zajema finančne posrednike, trge in tržno infrastrukturo – sposoben vzdržati šoke in nenadne korekcije finančnih neravnovesij.

S tem se zmanjša verjetnost, da bi v procesu finančnega posredovanja nastopile resne motnje, ki bi lahko neugodno vplivale na realno gospodarsko aktivnost.

Financial Stability Review

Cilj makrobonitetnih politik je:

  • preprečiti prekomerno kopičenje tveganj, ki izhajajo iz zunanjih dejavnikov in pomanjkljivosti trga, da bi se izravnal finančni cikel (časovna dimenzija)
  • narediti finančni sektor bolj odporen ter omejiti učinke okužbe (medsektorska dimenzija)
  • spodbujati sistemsko perspektivo v finančni regulaciji, da bi se ustvarile prave spodbude za tržne udeležence (strukturna dimenzija)