Finančna stabilnost in makrobonitetna politika

Stran je trenutno v prenovi.
Financial stability

ECB spremlja dogajanja v bančnem sektorju ter v drugih finančnih sektorjih euroobmočja in EU kot celote z namenom, da bi odkrivala ranljivosti in preverjala odpornost finančnega sistema.

Te naloge izvaja skupaj z drugimi centralnimi bankami Eurosistema in Evropskega sistema centralnih bank.

Z nastankom morebitnih sistemskih tveganj v finančnem sistemu se spoprijema s pomočjo makrobonitetnih politik. Poglavitni namen makrobonitetne politike je ohranjanje finančne stabilnosti.

Opredelitev finančne stabilnosti

Finančna stabilnost je stanje, v katerem se preprečuje kopičenje sistemskega tveganja.

Sistemsko tveganje je mogoče opisati kot tveganje, da finančni sistem ne bo mogel zagotavljati potrebnih finančnih produktov in storitev, in sicer do te mere, da bi to lahko pomembno vplivalo na gospodarsko rast in blaginjo.

Financial Stability Review

Cilj makrobonitetnih politik je:

  • preprečiti prekomerno kopičenje tveganj, ki izhajajo iz zunanjih dejavnikov in pomanjkljivosti trga, da bi se izravnal finančni cikel (časovna dimenzija)
  • narediti finančni sektor bolj odporen ter omejiti učinke okužbe (medsektorska dimenzija)
  • spodbujati sistemsko perspektivo v finančni regulaciji, da bi se ustvarile prave spodbude za tržne udeležence (strukturna dimenzija)