Makroprudenciālās uzraudzības politika un finanšu stabilitāte

Financial stability

ECB pārrauga banku un citu finanšu sektoru norises euro zonā un ES kopumā, lai konstatētu vājās vietas un pārbaudītu finanšu sistēmas elastību.

Tā veic šos uzdevumus kopā ar citām Eurosistēmas un Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālajām bankām.

Iespējamu sistēmisko risku rašanās finanšu sistēmā tiek novērsta, īstenojot makroprudenciālās uzraudzības politiku. Makroprudenciālās uzraudzības politikas svarīgākais mērķis ir saglabāt finanšu stabilitāti.

Finanšu stabilitātes definīcija

Finanšu stabilitāte ir stāvoklis, kas neļauj veidoties sistēmiskajiem riskiem.

Sistēmisko risku vislabāk var raksturot kā risku, ka finanšu sistēmā nepieciešamo finanšu produktu un pakalpojumu sniegšana tiek kavēta tādā apjomā, ka tas varētu būtiski ietekmēt ekonomisko izaugsmi un labklājību.

Financial Stability Review

Makroprudenciālās uzraudzības politikas mērķi:

  • novērst pārmērīgus riskus, kas veidojas ārēju faktoru un tirgus problēmu ietekmē, un tādējādi izlīdzināt finanšu ciklu (laika dimensija);
  • padarīt finanšu sektoru elastīgāku un ierobežot nelabvēlīgas ietekmes izplatīšanos (sektoru mijiedarbības dimensija);
  • veicināt sistēmas mēroga finanšu regulējuma perspektīvu, lai dalībniekiem izveidotu piemērotu stimulu kopumu (strukturālā dimensija).