Menu

Međunarodni odnosi i analiza

U obavljanju zadaća koje su povjerene Eurosustavu i jedinstvenom nadzornom mehanizmu (engl. Single Supervisory Mechanism, SSM) ESB surađuje s različitim oranizacijama i u različitim forumima na međunarodnoj razini. Ta suradnja obuhvaća:

 • oblikovanje i zastupanje stajališta o politikama na području nadležnosti ESB-a
 • razmjenu informacija i mišljenja te procjenu gospodarskih kretanja s drugim tvorcima politika u multilateralnim organizacijama i forumima kao i bilateralno
 • suradnju s međunarodnim institucijama, kao što su Međunarodni monetarni fond (MMF) i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), u praćenju europodručja i monetarne politike ESB-a
 • sudjelovanje u međunarodnim aktivnostima čiji je cilj razvoj pravila i najbolje prakse kojima bi se učvrstila financijska stabilnost te učinkovitost i transparentnost oblikovanja politika.

Međunarodna suradnja dobrovoljna je i neobvezujuća te stoga ne narušava provedbu mandata ESB-a i njegovu neovisnost. U iznimnim okolnostima ESB usklađuje svoje postupke s postupcima središnjih banaka država izvan europodručja, kao što se dogodilo tijekom svjetske financijske krize.

Sudjelovanje u međunarodnim institucijama i forumima

Međunarodni monetarni fond (MMF)

ESB ima status trajnog promatrača u MMF-u. Može sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora MMF-a o posebnim temama i temama koje su važne za zadaće ESB-a.

Skupina G-20 (G-20)

U sklopu delegacije Europske unije ESB sudjeluje na sastancima ministara financija i guvernera središnjih banaka zemalja skupine G-20 kao i njihovih podstruktura. Također sudjeluje na sastancima ministara financija i guvernera središnjih banaka zemalja skupine G-7.

Banka za međunarodne namire (BIS)

ESB je član i dioničar BIS-a. Sudjeluje u radu upravljačkih i nadzornih tijela BIS-a te u svim odborima i radnim skupinama koje potječu iz te institucije, uključujući:

 • Bazelski odbor za nadzor banaka
 • Odbor za platni sustav i tržišne infrastrukture
 • Odbor za globalni financijski sustav
 • Odbor za tržišta.
Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

ESB sudjeluje u radu brojnih odbora i radnih skupina OECD-a u kojima nastupa kao zaseban član delegacije Europske unije, uz Europsku komisiju.

Odbor za financijsku stabilnost (FSB)

ESB sudjeluje u radu Odbora za financijsku stabilnost i njegovih podstruktura.

Odnosi sa središnjim bankama država izvan EU-a

ESB održava odnose sa središnjim bankama razvijenih zemalja i zemalja s tržištima u nastajanju izvan EU-a. Razmjena mišljenja i informacija ESB-u omogućuje da bolje razumije vanjsko okružje europodručja i da objasni svoje politike.

ESB je također uključen u međunarodnu suradnju središnjih banaka.

Analiza međunarodnih pitanja

ESB prati i analizira širok spektar međunarodnih gospodarskih, financijskih i monetarnih pitanja koja su važna za ispunjavanje njegovih zadaća. Među ostalim:

 • prati i analizira gospodarske uvjete i ciklička kretanja u svjetskom gospodarstvu te odgovarajuće politike trećih zemalja (Više)
 • izrađuje makroekonomske projekcije vanjskog okružja europodručja te provodi simulacije i analize scenarija u vezi s vanjskim okružjem
 • prati razvoj međunarodne uloge eura
 • analizira pitanja povezana s međunarodnim financijskim ustrojem i drugim temama važnim za politiku ESB-a.