Menu

Nemzetközi kapcsolatok és elemzés

Az EKB az eurorendszerre és az egységes felügyeleti mechanizmusra ruházott feladatok ellátása során nemzetközi együttműködést folytat a következő témakörökben:

 • a hatáskörébe tartozó szakpolitikai álláspontok kialakítása és képviselete;
 • mind kétoldalú, mind a különféle nemzetközi szervezetek és fórumok gazdaságpolitikai döntéshozóival folytatott információ- és eszmecsere, a gazdasági folyamatok értékelése;
 • kapcsolattartás az euroövezetet és az EKB monetáris politikáját figyelő nemzetközi intézményekkel, nevezetesen a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD);
 • részvétel a szabályok és legjobb gyakorlat nemzetközi kidolgozásában azzal a céllal, hogy javuljon a pénzügyi stabilitás, fokozódjon a gazdasági döntéshozatal hatékonysága és átláthatósága.

A nemzetközi együttműködés önkéntes, jogilag nem kötelező érvényű, így nem befolyásolja a bank euroövezeti megbízatását és függetlenségét. Rendkívüli helyzetben az EKB az euroövezeten kívüli országok központi bankjaival is összehangolja az intézkedéseit, ahogy azt a pénzügyi világválság alatt is tette.

Szerepvállalás nemzetközi intézményekben és fórumokon

Nemzetközi Valutaalap (IMF)

Az EKB állandó megfigyelői státusszal rendelkezik az IMF-ben. Részt vehet az IMF olyan ügyvezető igazgatósági ülésein, amelyeken a megbízatásával kapcsolatos vagy egyéb meghatározott témakörök vannak napirenden.

G20-csoport

Az EKB az Európai Unió küldöttségének tagjaként látogatja a G20 országok pénzügyminisztereinek és jegybankelnökeinek, valamint az alájuk tartozó rendszereknek az értekezleteit. A G7-csoport pénzügyminisztereinek és központi banki elnökeinek ülésein szintén képviselteti magát.

Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS)

Az EKB a Nemzetközi Fizetések Bankjának tagja és részvényese. Benne van a BIS irányító és felvigyázó testületeiben, az intézményhez tartozó olyan bizottságokban és munkacsoportokban, mint például a:

 • Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság;
 • Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottság;
 • Globális Pénzügyi Rendszer Bizottság;
 • Piaci Bizottság.
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)

Az EKB belefolyik az OECD számos bizottságának és munkacsoportjának a munkájába is, ahol az Európai Bizottság mellett az Európai Unió delegációjának különálló tagja.

Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB)

Az EKB a Pénzügyi Stabilitási Tanácsban és annak több egyéb csoportosulásában is részt vesz.

Az Európai Unión kívüli jegybankokkal ápolt kapcsolatok

Az EKB az EU-n kívüli fejlett és feltörekvő piacgazdaságok központi bankjaival is kapcsolatokat ápol. A vélemény- és tapasztalatcsere révén tájékozódik az euroövezet külső környezetéről, ismerteti gazdaságpolitikáját.

Az EKB bekapcsolódik a központi bankok nemzetközi együttműködésébe.

Nemzetközi kérdések elemzése

Az EKB a megbízatása teljesítésével összefüggő sokféle gazdasági, pénzügyi és monetáris ügyet kísér figyelemmel és elemez a nemzetközi színtéren. Ennek során:

 • figyelemmel kíséri és elemzi a világgazdaság helyzetét és ciklikus folyamatait, valamint az unión kívüli országokban releváns szakpolitikai intézkedéseket (bővebb információ angol nyelven);
 • makrogazdasági prognózist készít az euroövezet külső környezetéről, továbbá ezzel összefüggésben szimulációs tanulmányokat és forgatókönyv-elemzést végez;
 • figyelemmel kíséri az euro nemzetközi szerepét;
 • elemzi a nemzetközi pénzügyi rendszer felépítésével és egyéb monetáris politikai témakörökkel kapcsolatos kérdéseket.