Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vad är värdepappersutlåning?

8 december 2016

Värdepapperslån innebär att ägaren av aktier eller obligationer tillfälligt överför dem till en låntagare. Låntagaren överför i sin tur andra aktier, obligationer eller kontanter till långivaren som säkerhet och betalar en låneavgift.

Varför lånar Eurosystemet ut sina värdepapper?

Syftet med våra värdepapperslån är att bidra till att finansmarknaderna fortsätter att fungera smidigt. Det är särskilt viktigt under vårt utökade program för köp av tillgångar (APP). Eurosystemet – ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet – köper stora mängder värdepapper från banker för att undvika risken att inflationen är för låg för länge. Storskaliga värdepappersköp av en centralbank leder oftast till att det gradvis kommer att finnas färre värdepapper tillgängliga på marknaden. Genom att låna ut våra värdepappersinnehav tillbaka till marknaden möjliggör vi för marknaden att fortsätta att använda dessa värdepapper för sina transaktioner.

Lär dig mer om APP-värdepapperslån

Varför skulle någon vilja låna ett värdepapper? Varför inte bara köpa det?

Ibland är behovet av ett värdepapper bara tillfälligt, för en dag eller ett par veckor. I sådana fall är det oftast billigare, snabbare och/eller mindre riskfyllt att låna ett värdepapper än att köpa det. Det finns flera skäl som talar för tillfälligt innehav av värdepapper:

  • Vissa banker har avtal om att vara marknadsgaranter för vissa värdepapper. Det innebär att de vid varje tillfälle måste vara redo att köpa och sälja dessa värdepapper till sina motparter, såsom pensionsfonder eller kapitalförvaltare. Om de blir tillfrågade att sälja värdepapper som de inte själva har kan de låna dessa på kort varsel för att genomföra försäljningen.
  • Vanligtvis överförs värdepapperen två affärsdagar efter det att en försäljning avtalats. Ibland är det mycket viktigt att en köpare får värdepapper före ett visst datum. Skulle dessa då av någon anledning försenas kan ett lån med kort varsel vara en lösning för att i tid få tag i värdepapper som saknas.
  • Många olika strategier som används på finansmarknaden bygger på tillfälliga värdepapperslån. Lån kan användas för trading (man tar en risk för att öka chansen att göra vinst), arbitrage (man gör en riskfri vinst på grund av omotiverade prisskillnader) eller hedgning (riskminskning eller riskgardering).

Och vad gäller avseende säkerheter?

De som lånar ut värdefulla tillgångar begär normalt att få säkerheter, vilket bildar en sorts försäkring för långivaren. Säkerheterna för värdepapperslån kan utgöras av kontanter eller, oftare, av andra värdepapper. För att undvika operativa risker sker utbytet av de värdepapper som lånas ut och de som ställs som säkerhet samtidigt. Ett samtidigt utbyte av ett värdepapper mot ett annat kan vara en teknisk utmaning så oftast görs värdepapperslånen i två steg, Först lånas det efterfrågade värdepapperet ut till låntagaren, som överför kontanter till långivaren. Sedan lånas dessa kontanta säkerheter tillbaka till låntagaren, som byter ut dem mot säkerheter i form av värdepapper. Slutresultatet är kontantneutralt: låntagaren får bara de värdepapper som behövs och långivaren bara värdepapperssäkerheterna.

Förklaring: Vad är säkerheter?

Hur ser ett värdepapperslån ut?

Diagrammet nedan visar vad som händer vid ett vanligt värdepapperslån. Obligation A lånas ut till låntagaren, som lämnar kontanter som säkerhet. Därefter lånas dessa kontantsäkerheter tillbaka, eller återinvesteras hos låntagaren i utbyte mot värdepapperssäkerheter. När obligation A återlämnas till långivaren återgår alla andra delar av transaktionen också och låntagaren betalar den överenskomna avgiften i kontanter till långivaren.

Vilka kostnader har låntagaren?

Låntagare betalar en avgift som kan variera mycket beroende på vilket värdepapper som lånas, vem som lånar ut till vem och för hur lång tid osv. Ibland kan låntagare få betala för att få de säkerheter de behöver för värdepapperslånet, vilket kan innebära en uppgradering av ”normala” värdepapper till högkvalitativa värdepapper eller anskaffande av extra kontanter. Slutligen kan låntagare ibland bli tvungna att betala rättsliga och administrativa kostnader när de vill inleda upplåning från en ny långivare.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll