Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co jsou to půjčky cenných papírů?

8. prosince 2016

V rámci půjček cenných papírů vlastník dočasně převede akcie nebo dluhopisy na dlužníka. Dlužník zase na věřitele převede jako zajištění jiné akcie, dluhopisy nebo hotovost a uhradí poplatek za čerpání půjčky.

Proč Eurosystém půjčuje své cenné papíry?

Cílem půjček cenných papírů je pomoci finančním trhům hladce fungovat. To je obzvlášť důležité během našeho rozšířeného programu nákupu aktiv. Eurosystém – ECB a národní centrální banky eurozóny – kupuje od bank velké objemy cenných papírů, aby zabránil riziku příliš nízké inflace, která by trvala příliš dlouho. Nákupy cenných papírů centrálními bankami ve velkém by brzy vedly k menšímu počtu dostupných cenných papírů na trhu. Díky tomu, že cenné papíry, které držíme, půjčíme zpět trhu, mohou ostatní využívat uvedené cenné papíry ke svým transakcím.

Zde se o půjčkách cenných papírů v rámci programu nákupu aktiv dozvíte více

Proč by si někdo půjčoval cenný papír? Proč si jej prostě nekoupí?

Někdy je cenný papír potřeba pouze dočasně, ať již jen na jeden den nebo na několik týdnů. V těchto případech je často levnější, rychlejší a/nebo méně riskantní si cenný papír půjčit než jej přímo kupovat. Pro dočasnou držbu cenných papírů existuje řada důvodů:

  • Některé banky mají dohody o „tvorbě trhů“ s určitými cennými papíry. To znamená, že musí být připraveny uvedené cenné papíry od kterékoliv ze svých protistran, jako jsou penzijní fondy nebo správci aktiv, kdykoliv koupit či jim je prodat. Jsou-li požádány o prodej cenných papírů, které aktuálně nemají, mohou si je v krátké lhůtě půjčit, aby je mohly prodat.
  • Cenné papíry se obvykle převádějí dva obchodní dny po uzavření dohody o prodeji. Někdy je pro kupujícího velmi důležité obdržet cenné papíry do konkrétního data. Pokud by měl cenné papíry z jakéhokoliv důvodu obdržet pozdě, může být výpůjčka v krátké lhůtě způsob, jak získat chybějící cenné papíry včas.
  • O dočasné výpůjčky cenných papírů se opírá mnoho různých strategií používaných na finančních trzích. Výpůjčky lze využívat k obchodování (riskování za účelem zisku), arbitráži (bezrizikový zisk z neopodstatněných cenových rozdílů) nebo zajištění (snižování rizika).

A co zajištění?

Věřitelé, kteří půjčují cenná aktiva, obvykle požadují zajištění, jež pro ně představuje svého druhu pojistku. U půjček cenných papírů může být zajištěním hotovost nebo častěji jiné cenné papíry. S cílem předejít operačnímu riziku se půjčené cenné papíry a cenné papíry poskytnuté jako zajištění převádějí současně. Výměna jednoho cenného papíru za jiný v jeden okamžik může být technicky náročná, proto jsou půjčky cenných papírů obvykle dvoustupňové. Nejdříve se požadovaný cenný papír půjčí dlužníkovi, který převede věřiteli hotovostní zajištění. Poté se hotovostní zajištění opět půjčí dlužníkovi, který je vymění za zajištění v podobě cenných papírů. Konečný výsledek je hotovostně neutrální: dlužníkovi zůstanou pouze cenné papíry, které potřebuje, a věřiteli zajištění v podobě cenných papírů.

ECB vysvětluje: Co je to zajištění?

Jak půjčka cenných papírů vypadá?

Diagram níže ukazuje, jak probíhá typická půjčka cenných papírů. Dluhopis A se půjčí dlužníkovi, který poskytne hotovostní zajištění. Poté se uvedené obdržené hotovostní zajištění půjčí opět dlužníkovi, neboli „se reinvestuje“ výměnou za zajištění v podobě cenných papírů. Když se dluhopis A vrací věřiteli, probíhají všechny ostatní části transakce opačně a dlužník také věřiteli v hotovosti uhradí dohodnutý poplatek.

Jaké mají dlužníci náklady?

Dlužníci platí poplatek, který se může velmi lišit podle toho, jaký cenný papír se půjčuje, kdo půjčuje komu, na jak dlouho atd. Kromě toho musí dlužníci někdy zaplatit, aby získali zajištění potřebné pro půjčku cenných papírů, což může znamenat převedení „obyčejných“ cenných papírů do třídy cenných papírů vysoké kvality nebo získání další hotovosti. A v neposlední řadě musí dlužníci někdy uhradit náklady na právní služby a administrativní náklady, chtějí-li si začít půjčovat od nového věřitele.

VIZ TAKÉ

Více souvisejících informací