Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Ce reprezintă operațiunile de împrumut de titluri?

8 decembrie 2016

Împrumutul de titluri se referă la procesul prin care un deținător de acțiuni sau obligațiuni le transferă temporar unui debitor. În schimbul acestora, debitorul transferă creditorului alte acțiuni, obligațiuni sau numerar drept garanție și achită un comision.

De ce dă Eurosistemul titluri cu împrumut?

Scopul operațiunilor de împrumut de titluri este să contribuie la menținerea bunei funcționări a piețelor financiare, care este deosebit de importantă pe parcursul programului nostru extins de achiziționare de active. Eurosistemul – BCE și băncile centrale naționale din zona euro – achiziționează un volum considerabil de titluri de la bănci pentru a contracara riscurile unei inflații prea scăzute pe o perioadă prea îndelungată. Este probabil ca achizițiile masive de titluri de către o bancă centrală să conducă treptat la un volum mai redus de titluri disponibile pe piață. Darea din nou cu împrumut a titlurilor pe piață permite utilizarea în continuare a acestora de către alte părți în cadrul tranzacțiilor.

Află mai multe despre împrumutul de titluri în cadrul programului de achiziționare de active

De ce ar dori cineva să ia cu împrumut un titlu? De ce nu l-ar cumpăra, pur și simplu?

Uneori, un titlu este necesar numai temporar, pentru o singură zi sau pentru câteva săptămâni. În acest caz, luarea cu împrumut a unui titlu este adesea mai ieftină, mai rapidă și/sau mai puțin riscantă decât achiziționarea acestuia. Deținerile temporare de titluri sunt motivate de mai mulți factori:

  • unele bănci au acorduri privind „formarea de piețe” pentru anumite titluri. Aceasta înseamnă că băncile trebuie să fie pregătite oricând să cumpere și să vândă titlurile respective oricăror contrapartide, precum fondurile de pensii sau administratorii de active. În cazul în care li se solicită să vândă unele titluri pe care nu le dețin în momentul respectiv, băncile le pot lua cu împrumut în termen scurt pentru a efectua vânzarea;
  • în mod obișnuit, titlurile sunt transferate la două zile lucrătoare după convenirea unei vânzări. Uneori, este foarte important ca un cumpărător să intre în posesia titlurilor până la o anumită dată. În cazul în care, dintr-un motiv oarecare, titlurile vor întârzia, luarea cu împrumut în termen scurt poate fi o modalitate de a obține în timp util titlurile restante;
  • multe strategii diferite utilizate pe piețele financiare se bazează pe luarea cu împrumut temporară a unui titlu. Luarea cu împrumut poate fi utilizată în scopul tranzacționării (asumarea de riscuri în vederea obținerii de profituri), al arbitrajului (obținerea de profituri fără riscuri din diferențe nejustificate de preț) sau al acoperirii riscurilor (reducerea riscurilor).

Ce se întâmplă cu garanțiile?

De regulă, persoanele care dau cu împrumut active de valoare solicită garanții, care oferă o anumită asigurare creditorului. În cazul operațiunilor de împrumut de titluri, garanțiile pot consta în numerar sau, mai frecvent, în alte titluri. Pentru a evita riscul operațional, titlurile date cu împrumut și cele furnizate drept garanții sunt transferate concomitent. Întrucât schimbul simultan de titluri poate presupune dificultăți tehnice, operațiunile de împrumut de titluri se derulează adesea în două etape. În prima etapă, titlul solicitat este dat cu împrumut debitorului, care transferă garanții în numerar creditorului. În cea de-a doua etapă, garanțiile în numerar sunt date din nou cu împrumut debitorului, care le schimbă contra garanțiilor sub formă de titluri. Rezultatul final este neutru în ceea ce privește numerarul: debitorului îi rămân numai titlurile de care are nevoie, iar creditorului, numai garanțiile sub formă de titluri.

Material explicativ: Ce reprezintă garanțiile?

Cum arată o operațiune de împrumut de titluri?

Diagrama de mai jos prezintă etapele unei operațiuni standard de împrumut de titluri. Obligațiunea A este dată cu împrumut debitorului, care furnizează garanții în numerar. Ulterior, garanțiile în numerar primite sunt date din nou cu împrumut sau „reinvestite” în favoarea debitorului, în schimbul garanțiilor sub formă de titluri. Atunci când Obligațiunea A este returnată creditorului, toate celelalte părți ale operațiunii se inversează, iar debitorul achită, de asemenea, creditorului comisionul convenit în numerar.

Care sunt costurile pentru debitori?

Debitorii achită un comision, care poate varia semnificativ, în funcție de tipul de titlu care este luat cu împrumut, de cine împrumută cui, pentru cât timp etc. În plus, uneori debitorii trebuie să plătească pentru a obține garanțiile necesare pentru operațiunea de împrumut de titluri, ceea ce poate însemna reevaluarea titlurilor „normale” și includerea acestora în categoria titlurilor de înaltă calitate sau atragerea de numerar suplimentar. În unele cazuri, debitorii trebuie să suporte costuri juridice și administrative, dacă doresc să ia cu împrumut titluri de la un nou creditor.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă