Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Andelen förfalskade eurosedlar på historiskt låg nivå under 2021

28 januari 2022

  • 347 000 förfalskade eurosedlar togs ur cirkulation 2021, vilket är en historiskt låg nivå i förhållande till antalet sedlar i omlopp
  • Runt två tredjedelar av de indragna förfalskningarna utgjordes av 20- och 50-eurosedlar
  • Eurosedlar fortsätter att vara ett pålitligt och säkert betalningsmedel
  • Eurosedlarnas äkthet kan kontrolleras med ”känn-titta-luta”-metoden

Runt 347 000 förfalskade eurosedlar togs ur cirkulation under 2021 (varav 180 000 under andra halvåret). Det är en minskning med 24,6 procent jämfört med 2020. De vanligaste förfalskningarna är fortfarande 20- och 50-eurosedlar. Tillsammans utgjorde dessa ungefär två tredjedelar av alla förfalskningar. 95,4 procent av förfalskningarna upptäcktes i euroländer, 4,2 procent i EU-länder utanför euroområdet och 0,4 procent i andra delar av världen.

Risken för att få en förfalskning är mycket liten. Antalet förfalskade sedlar är fortsatt mycket lågt jämfört med antalet äkta eurosedlar i omlopp. Under 2021 upptäcktes på 1 miljon äkta sedlar endast tolv förfalskningar. Detta är en historiskt låg nivå (se diagrammet nedan).

Dåliga förfalskningar tas regelbundet ur cirkulation. Förfalskningar är lätta att känna igen eftersom säkerhetsdetaljer antingen saknas helt eller är mycket bristfälligt imiterade. Allmänheten behöver inte oroa sig för förfalskningar men alla bör vara observanta. Man kan känna igen äkta sedlar med det enkla ”känn-titta-luta”-testet, som beskrivs på ECB:s webbplats och på webbplatserna för de nationella centralbankerna i euroområdet. Eurosystemet hjälper även personer som yrkesmässigt hanterar kontanter genom att säkerställa att de sedelhanteringsmaskiner som används för att kontrollera sedlarnas äkthet på ett betryggande vis kan identifiera och skilja ut förfalskningar från äkta sedlar.

Att använda förfalskningar som betalningsmedel är brottsligt och kan leda till åtal. Om du får en misstänkt sedel bör du direkt jämföra den med en sedel som du vet är äkta. Om misstanken bekräftas ska du kontakta polisen, din nationella centralbank eller din egen bank, beroende på nationell praxis. Eurosystemet stöder de brottsbekämpande myndigheterna i arbetet mot penningförfalskning.

Eurosystemet har en skyldighet att garantera att eurosedlar är tillförlitliga och att sedeltekniken ständigt förbättras. Den andra serien eurosedlar – Europaserien – är ännu säkrare och bidrar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för valutan.

Diagram 1

Antal årligen upptäckta förfalskningar per 1 miljon äkta sedlar i omlopp

Tabell 1

Årstal i jämförelse

Period

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Antal förfalskningar

684 000

694 000

563 000

559 000

460 000

347 000

Tabell 2

Uppdelning per valör 2021

Valör

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

I procent

2,4 %

15,7 %

32,1 %

33,8 %

9,5 %

5,5 %

1,0 %

Frågor från media kan riktas till Georgina Garriga Sánchez, tfn: +49 69 1344 95368.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media