Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Falšovanie eurových bankoviek v roku 2021 na historicky nízkej úrovni

28. januára 2022

  • V roku 2021 bolo z obehu stiahnutých 347 000 falošných eurových bankoviek: v pomere k počtu bankoviek v obehu ide o historicky nízku úroveň.
  • Približne dve tretiny celkového počtu zadržaných falzifikátov tvorili bankovky 20 € a 50 €.
  • Eurové bankovky zostávajú dôveryhodným a bezpečným platobným prostriedkom.
  • Pravosť eurových bankoviek sa dá jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením.

V roku 2021 bolo z obehu stiahnutých okolo 347 000 falošných eurových bankoviek (180 000 v druhej polovici roka), čo v porovnaní s rokom 2020 predstavuje pokles o 24,6 %. Najčastejšie falšovanými boli aj naďalej bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Spolu predstavovali približne dve tretiny celkového počtu falzifikátov. 95,4 % falzifikátov bolo zadržaných v krajinách eurozóny, zatiaľ čo 4,2 % bolo odhalených v členských štátoch EÚ mimo eurozóny a 0,4 % v ďalších častiach sveta.

Pravdepodobnosť prijatia falošnej bankovky je veľmi nízka, keďže v porovnaní s počtom pravých eurových bankoviek v obehu zostáva počet falzifikátov veľmi nízky. V roku 2021 bolo odhalených 12 falzifikátov na jeden milión pravých bankoviek v obehu, čo je historicky nízka úroveň (graf).

Z obehu sa nepretržite sťahujú reprodukcie nízkej kvality. Vďaka absencii alebo len veľmi zlej imitácii ochranných prvkov je falzifikáty možné ľahko rozpoznať. Verejnosť síce v súvislosti s falšovaním bankoviek nemusí mať obavy, no napriek tomu by si mala zachovať ostražitosť. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou kontrolou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná vo vyhradenej sekcii internetovej stránky ECB a na stránkach národných centrálnych bánk krajín eurozóny. Eurosystém zároveň pomáha profesionálnym spracovateľom peňazí a zabezpečuje, aby zariadenia na spracovanie bankoviek dokázali falzifikáty spoľahlivo rozpoznávať a sťahovať ich z obehu.

Používanie falošných bankoviek pri platbách je trestným činom, ktorý môže viesť k trestnému stíhaniu. Ak sa vám do rúk dostane podozrivá bankovka, porovnajte ju so zaručene pravou bankovkou. V prípade potvrdenia pochybností by ste sa mali v závislosti od predpisov platných v danom štáte obrátiť na políciu, na národnú centrálnu banku alebo na svoju banku. Eurosystém podporuje policajné orgány v ich boji proti falšovaniu peňazí.

Eurosystém má za úlohu chrániť integritu eurových bankoviek a neustále zdokonaľovať technológiu ich výroby. Druhá séria bankoviek – séria Európa – je ešte bezpečnejšia a pomáha udržať dôveru verejnosti v menu.

Graf 1

Počet ročne zadržaných falzifikátov na 1 milión pravých bankoviek v obehu

Tabuľka 1

Údaje za jednotlivé roky

Obdobie

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Počet falzifikátov

684 000

694 000

563 000

559 000

460 000

347 000

Tabuľka 2

Členenie podľa nominálnej hodnoty v roku 2021

Nominálna hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Percentuálny podiel

2,4 %

15,7 %

32,1 %

33,8 %

9,5 %

5,5 %

1,0 %

Kontaktná osoba pre médiá: Georgina Garriga Sánchez, tel.: +49 69 1344 95368.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá