Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Europangatähtede võltsingute arv oli 2021. aastal rekordiliselt väike

28. jaanuar 2022

  • 2021. aastal kõrvaldati ringlusest 347 000 võltsitud europangatähte, mis on ringluses olevate pangatähtedega võrreldes rekordiliselt väike arv.
  • Ligikaudu kaks kolmandikku tuvastatud võltsingutest moodustasid 20- ja 50-eurosed pangatähed.
  • Europangatähed on jätkuvalt usaldusväärne ja turvaline maksevahend.
  • Europangatähtede ehtsust saab hõlpsalt kontrollida neid katsudes, vaadates ja kallutades.

2021. aastal kõrvaldati ringlusest ligikaudu 347 000 võltsitud europangatähte (sh 180 000 võltsingut teisel poolaastal), mis on 24,6% vähem kui 2020. aastal. Endiselt võltsiti kõige enam 20- ja 50-euroseid pangatähti. Nende nimiväärtuste võltsingud kokku moodustasid umbes kaks kolmandikku kõigist võltsitud pangatähtedest. 95,4% võltsingutest tuvastati euroala riikides, 4,2% euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 0,4% muudes maailma piirkondades.

Võrreldes ringluses olevate europangatähtede arvuga on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike. Seega on äärmiselt ebatõenäoline saada enda valdusse võltsitud pangatäht. 2021. aastal tuvastati iga ringluses oleva ühe miljoni ehtsa europangatähe kohta 12 võltsingut, mis on rekordiliselt väike arv (vt joonis).

Halva kvaliteediga võltsinguid eemaldatakse pidevalt ringlusest. Selliseid võltsinguid on lihtne tuvastada, kuna neil puuduvad turvaelemendid või on neid väga kehvalt jäljendatud. Üldsus ei pea europangatähtede võltsimise pärast muretsema, kuid peaks siiski jääma valvsaks. Pangatähtede ehtsust on lihtne kontrollida. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse sellekohases EKP veebilehe rubriigis ning euroala riikide keskpankade veebilehtedel. Samuti aitab eurosüsteem sularahakäitlejatel tagada, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Võltsingute kasutamine maksevahendina on kuritegu, mis võib viia süüdistuse esitamiseni. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on kindel. Kui leiab kinnitust, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks kehtivast korrast lähtudes võtta ühendust politseiga, oma riigi keskpangaga või oma jae- või kommertspangaga. Eurosüsteem toetab õiguskaitseasutusi nende võitluses europangatähtede võltsimise vastu.

Eurosüsteemil on kohustus kaitsta europangatähtede terviklikkust ja edendada pidevalt pangatähtede tootmise tehnoloogiat. Teise seeria europangatähed on veelgi turvalisemad ja aitavad säilitada üldsuse silmis ühisraha usaldusväärsust.

Joonis 1

1 miljoni ehtsa europangatähe kohta tuvastatud võltsingute arv aastas

Tabel 1

Aastaandmed

Aasta

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Võltsingute arv

684 000

694 000

563 000

559 000

460 000

347 000

Tabel 2

Jaotus nimiväärtuse järgi 2021. aastal

Nimiväärtus

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Protsent koguarvust

2,4%

15,7%

32,1%

33,8%

9,5%

5,5%

1,0%

Meediakanalite küsimustele vastab Georgina Garriga Sánchez (tel: +49 69 1344 95358).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid