Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

Viltoto euro banknošu skaits 2021. gadā bija vēsturiski zemā līmenī

2022. gada 28. janvārī

  • 2021. gadā no apgrozības tika izņemti 347 000 viltotu euro banknošu – tas bija vēsturiski neliels apjoms salīdzinājumā ar apgrozībā esošo banknošu skaitu.
  • Apmēram divas trešdaļas no kopējā no apgrozības izņemto viltojumu skaita veidoja 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.
  • Euro banknošu autentiskumu var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.

2021. gadā no apgrozības tika izņemti aptuveni 347 000 viltotu euro banknošu (2. pusgadā – 180 000) – par 24.6% mazāk salīdzinājumā ar 2020. gadu. Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja aptuveni divas trešdaļas no visiem viltojumiem. 95.4% viltojumu atklāti euro zonas valstīs, bet 4.2% atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs un 0.4% – citos pasaules reģionos.

Iespēja saņemt viltotu banknoti ir maza, jo viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar īsto euro banknošu skaitu apgrozībā. 2021. gadā uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu tika atklāti 12 viltojumi. Tas ir vēsturiski zems rādītājs (sk. tālāk tabulu).

No apgrozības regulāri tiek izņemti zemas kvalitātes viltojumi. Viltojumus var viegli konstatēt, jo tiem nav pretviltošanas elementu vai izmantoti slikti to atdarinājumi. Iedzīvotājiem nav jāuztraucas par viltojumiem, bet tomēr jāsaglabā modrība. Banknotes var vienkārši pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts attiecīgajā ECB interneta vietnes sadaļā un euro zonas valstu centrālo banku interneta vietnēs. Eurosistēma arī palīdz profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem, nodrošinot, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Viltotu banknošu izmantošana maksājumiem ir krimināli sodāma un par to var saukt pie atbildības. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu komercbanku. Eurosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes cīņā pret naudas viltošanu.

Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt euro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknotes ir vēl drošākas un palīdz saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

1. attēls

Ik gadu atklāto viltojumu skaits uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu

1. tabula

Gada datu salīdzinājums

Periods

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Viltojumu skaits

684 000

694 000

563 000

559 000

460 000

347 000

2. tabula

Dalījums pēc nominālvērtības (2021)

Nominālvērtība

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Procentuālais dalījums

2.4%

15.7%

32.1%

33.8%

9.5%

5.5%

1.0%

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Georginas Garigas Sančesas (Georgina Garriga Sánchez; tālr. + 49 69 1344 95368).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem