Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

5 юли 2012 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се намалява с 25 базисни пункта до 0,75 %, считано от операцията, по която плащането ще се извърши на 11 юли 2012 г.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 25 базисни пункта до 1,50 %, считано от 11 юли 2012 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 25 базисни пункта до 0,00 %, считано от 11 юли 2012 г.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Press conference

Данни за контакт за медиите