Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

5 lipca 2012

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC podjęła następujące decyzje w sprawie polityki pieniężnej:

  1. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu zostanie obniżona o 25 punktów bazowych, do poziomu 0,75%, poczynając od operacji rozliczanej 11 lipca 2012 r.
  2. Stopa kredytu w banku centralnym zostanie obniżona z dniem 11 lipca 2012 r. o 25 punktów bazowych, do poziomu 1,50%.
  3. Stopa depozytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie obniżona z dniem 11 lipca 2012 r. o 25 punktów bazowych, do poziomu 0,00%.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godzinie 14.30 czasu środkowoeuropejskiego.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

Press conference

Kontakt z mediami