Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2012.5.07.

Šīsdienas sanāksmē ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 0.75%), sākot ar operācijām, ko veiks 2012. gada 11. jūlijā.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 1.50%; spēkā ar 2012. gada 11. jūliju).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 25 bāzes punktiem (līdz 0.00%; spēkā ar 2012. gada 11. jūliju).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Press conference

Kontaktinformācija presei