Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

5 juli 2012

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 25 punkter, till 0,75 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 11 juli 2012.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 25 punkter, till 1,50 %, gällande från den 11 juli 2012.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 25 punkter, till 0,00 %, gällande från den 11 juli 2012.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.