Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно фалшифицирането на евробанкноти (на шестмесечна база)

19 юли 2010 г.

През първата половина на 2010 г. от обращение бяха изтеглени общо 387 000 бр. фалшиви евробанкноти. Това е с около 13% по-малко от задържаното през предходните шест месеца количество. Таблицата по-долу представя полугодишната тенденция по отношение на броя заловени фалшиви банкноти.

Период 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1
Брой фалшиви банкноти 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000

Сравнението на тези данни с нарастващия брой на истинските евробанкноти в обращение (средно 13,2 млрд. през първата половина на 2010 г.) показва, че делът на фалшификатите все още е много малък.

Независимо от това Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и шестнадесетте национални централни банки от еврозоната – все така приканва гражданите да останат бдителни по отношение на банкнотите, които получават при касови операции. Истинските банкноти се разпознават лесно, като се използва простият тест „ПИПНИ-РАЗГЛЕДАЙ-НАКЛОНИ“, описан на страницата от уебсайта на ЕЦБ, посветена на еврото, и на уебсайтовете на националните централни банки от Евросистемата. При колебание обаче съмнителната банкнота следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска. Всеки, който се съмнява, че може да е получил фалшива банкнота, трябва да се обърне към полицията или, ако националната практика позволява, към съответната национална централна банка.

Таблицата по-долу представя процентна разбивка по купюри на общия брой фалшиви банкноти, изтеглени от обращение през първата половина на 2010 г.

 Купюра 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Процентна разбивка 0,5 % 1,5 % 41,5 % 42,5 % 12 % 1,5 % 0,5 %

Най-често фалшифицирани са все така банкнотите от 20 € и от 50 €. През последните шест месеца делът на фалшивите банкноти от 20 € е намалял, а на фалшивите банкноти от 50 € се е увеличил. През първата половина на 2010 г. са заловени почти равен брой банкноти от двете купюри и те заедно съставляват почти 85 % от общото количество. Банкнотата от 100 € е третата най-фалшифицирана купюра с дял от 12 %. Делът на останалите купюри (5 €, 10 €, 200 € и 500 €) е много малък.

Повечето фалшификати, заловени през първата половина на 2010 г. (над 98 %), са открити в държави от еврозоната, като само около 1 % са задържани в държави – членки на ЕС извън еврозоната и по-малко от 0,5 % – в други части на света.

В допълнение Евросистемата полага значителни усилия, за да информира добре обществеността как да разпознава фалшивите банкноти и да гарантира на хората, работещи професионално с пари в брой, че банкнотообработващите машини могат по надежден начин да идентифицират и изтеглят от обращение фалшивите банкноти.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите