Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

19. júla 2010

V prvej polovici roka 2010 bolo z obehu stiahnutých spolu 387 000 falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s predchádzajúcim šesťmesačným obdobím to predstavuje pokles o približne 13 %. Nasledujúca tabuľka ukazuje vývoj počtu zadržaných falzifikátov v jednotlivých polrokoch.

Obdobie 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1
Počet falzifikátov 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000

V pomere k zvyšujúcemu sa počtu pravých eurových bankoviek v obehu (v priemere 13,2 miliárd bankoviek v prvej polovici roka 2010) je počet falzifikátov stále veľmi nízky.

Napriek tomu Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 16 národných centrálnych bánk eurozóny, naďalej varuje verejnosť pred možným výskytom falošných bankoviek pri hotovostných transakciách. Pravosť bankoviek sa dá overiť jednoduchou skúškou dotykom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v sekcii o eurových bankovkách na internetovej stránke ECB a na stránkach národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou. Každý, kto má podozrenie, že dostal falošnú bankovku, by sa mal obrátiť na políciu alebo (ak to predpisy v danom štáte umožňujú) na príslušnú národnú centrálnu banku.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený celkový počet (v percentách) falzifikátov stiahnutých z obehu v prvom polroku 2010 v členení podľa nominálnej hodnoty:

Nominálna hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Počet (v %) 0,5 % 1,5 % 41,5 % 42,5 % 12 % 1,5 % 0,5 %

Najčastejšie falšované sú aj naďalej bankovky nominálnej hodnoty 20 € a 50 €. Za posledných šesť mesiacov sa podiel falšovaných bankoviek 20 € znížil, pričom podiel falšovaných bankoviek 50 € sa zvýšil. V prvej polovici roka 2010 bol počet zadržaných falzifikátov týchto dvoch nominálnych hodnôt takmer identický a spolu dosiahol takmer 85 % celkového počtu zadržaných falzifikátov. Treťou najčastejšie falšovanou je bankovka nominálnej hodnoty 100 €, ktorá predstavuje 12 % z celkového počtu. Podiel falzifikátov bankoviek ostatných nominálnych hodnôt (5 €, 10 €, 200 € a 500 €) je veľmi nízky.

Väčšina (98 %) falzifikátov zadržaných v prvom polroku 2010 sa našla v krajinách eurozóny. Len približne 1 % falzifikátov bolo zadržané v členských štátoch EÚ nepatriacich do eurozóny a menej ako 0,5 % v ostatných častiach sveta.

Eurosystém sa snaží zabezpečiť, aby verejnosť vedela, ako falzifikáty rozpoznávať, a aby ich spoľahlivo dokázali identifikovať a sťahovať z obehu aj zariadenia na spracovanie hotovosti.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá