SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Halvårlig orientering om forfalskning af eurosedler

19. juli 2010

I 1. halvår 2010 blev i alt 387.000 falske eurosedler taget ud af omløb. Det er et fald på omkring 13 pct. i forhold til det antal, som blev taget ud af omløb i 2. halvår 2009. Nedenstående tabel viser den halvårlige trend i antallet af falske sedler taget ud af omløb.

Periode 1. halvår 2006 2. halvår 2006 1. halvår 2007 2. halvår 2007 1. halvår 2008 2. halvår 2008 1. halvår 2009 2. halvår 2009 1. halvår 2010
Antal falske sedler 300.000 265.000 265.000 296.000 312.000 354.000 413.000 447.000 387.000

Sammenlignet med det stigende antal ægte eurosedler i omløb (i gennemsnit 13,2 mia. sedler i 1. halvår 2010) er de falske sedlers andel stadig meget lav.

Ikke desto mindre råder Eurosystemet – dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 16 nationale centralbanker i euroområdet – fortsat borgerne til at være opmærksomme på de sedler, de modtager i kontanttransaktioner. Det er nemt at kontrollere, om en seddel er ægte, hvis man bruger den enkle ”føl-se-vip”-metode, som er beskrevet i euroafsnittet på ECBs websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder. Hvis der er tvivl om en seddels ægthed, bør man imidlertid foretage en direkte sammenligning med en seddel, som med sikkerhed er ægte. Alle, der har mistanke om, at de har modtaget en falsk euroseddel, bør henvende sig enten til politiet eller – hvis det er muligt i henhold til national praksis – til den nationale centralbank.

Nedenstående tabel viser fordelingen i procent efter pålydende værdi af det samlede antal falske eurosedler, der blev taget ud af omløb i 1. halvår 2010.

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Fordeling (i pct.) 0,5 1,5 41,5 42,5 12 1,5 0,5

20- og 50-eurosedlen er fortsat de hyppigst forfalskede sedler. I de seneste seks måneder er andelen af falske 20-eurosedler faldet, og andelen af falske 50-eurosedler steget. Der blev taget næsten lige mange af de to seddelstørrelser ud af omløb i 1. halvår 2010, og de udgjorde tilsammen næsten 85 pct. af det samlede antal. Den tredje hyppigst forfalskede seddel er 100-eurosedlen, som udgør 12 pct. af alle falske eurosedler. Andelen af de øvrige seddelstørrelser (5, 10, 200 og 500 euro) er meget lav.

Størstedelen (over 98 pct.) af de falske sedler, der blev taget ud af omløb i 1. halvår 2010, blev fundet i eurolandene. Kun omkring 1 pct. blev fundet i EU-lande uden for euroområdet, og under 0,5 pct. blev fundet i andre dele af verden.

Eurosystemet gør sig store bestræbelser for at sikre, at borgerne er grundigt informerede om, hvordan man genkender en falsk euroseddel, og, hvad angår kontanthåndterende virksomheder, at maskinerne til seddelhåndtering og seddelkontrol på pålidelig vis kan identificere og tage falske sedler ud af omløb.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt