Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

19 lipca 2010 r.

W pierwszej połowie 2010 r. wycofano z obiegu łącznie 387 000 fałszywych banknotów euro, czyli około 13% mniej niż w poprzednim półroczu. Poniższa tabela przedstawia liczbę falsyfikatów wykrytych w kolejnych okresach.

Półrocze 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1
Liczba falsyfikatów 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000

Na tle rosnącej liczby autentycznych banknotów euro w obiegu (średnio 13,2 miliarda w pierwszej połowie 2010 r.) ilość falsyfikatów należy uznać za nadal bardzo małą.

Niemniej jednak Eurosystem, czyli Europejski Bank Centralny (EBC) i 16 banków centralnych krajów strefy euro, przypomina, by zachować czujność przy przyjmowaniu banknotów. Fałszywy banknot łatwo odróżnić od autentycznego przy pomocy prostego testu (sprawdź dotykiem, pod światło i pod kątem) opisanego w serwisie internetowym EBC w części poświęconej euro oraz na stronach krajowych banków centralnych Eurosystemu. W wypadku dalszych wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z innym banknotem, który na pewno jest autentyczny. W razie podejrzenia, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy skontaktować się z policją lub – jeśli jest to przyjęte – z krajowym bankiem centralnym.

Poniższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych nominałów w ogólnej liczbie fałszywych banknotów wycofanych z obiegu w pierwszym półroczu 2010 r.

 Nominał 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Udział w ogólnej liczbie falsyfikatów 0,5% 1,5% 41,5% 42,5% 12% 1,5% 0,5%

Nadal najczęściej fałszowano banknoty o nominałach 20 € i 50 €. W minionym półroczu odsetek falsyfikatów nominału 20 € spadł, natomiast falsyfikatów 50 € – wzrósł. Liczba falsyfikatów każdego z tych nominałów była niemal równa i stanowiła blisko 85% ogólnej liczby fałszywych banknotów wycofanych z obiegu w pierwszej połowie 2010 r. Trzecim najczęściej podrabianym nominałem (12% łącznej liczby falsyfikatów) było 100 €. Udział pozostałych nominałów (5 €, 10 €, 200 € i 500 €) był bardzo mały.

Większość fałszywych banknotów (ponad 98%) wykrytych w pierwszej połowie 2010 r. przechwycono w krajach strefy euro, a jedynie około 1% w państwach członkowskich UE spoza tej strefy i niecałe 0,5% w innych częściach świata.

Eurosystem dokłada znacznych starań, by obywatele byli dobrze poinformowani, jak sprawdzać autentyczność banknotów, a podmioty obsługujące obieg gotówki miały do dyspozycji urządzenia do sortowania i obsługi banknotów skutecznie wykrywające i zatrzymujące falsyfikaty.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami