Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eurobankovek

19. července 2010

V první polovině roku 2010 bylo z oběhu staženo celkem 387 000 padělaných eurobankovek. Ve srovnání s množstvím zadrženým v předchozích šesti měsících to představuje pokles o zhruba 13 %. Následující tabulka uvádí pololetní údaje o počtu zadržených padělků.

Období 2006/1 2006/2 2007/1 2007/2 2008/1 2008/2 2009/1 2009/2 2010/1
Počet padělků 300 000 265 000 265 000 296 000 312 000 354 000 413 000 447 000 387 000

V porovnání s rostoucím počtem pravých eurobankovek v oběhu (v průměru 13,2 mld. bankovek během prvního pololetí 2010) je podíl padělků stále velmi nízký.

Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 16 národních centrálních bank eurozóny, však i nadále doporučuje, aby se během hotovostních transakcí měla veřejnost na pozoru před možným výskytem padělaných bankovek. Pravost bankovek lze snadno zkontrolovat hmatem, nastavením bankovky proti světlu a jejím nakloněním. Tato kontrola pravosti je popsána na internetových stránkách ECB o euru a na stránkách národních centrálních bank Eurosystému. V případě pochybností je třeba podezřelou bankovku přímo porovnat s jinou, která je zaručeně pravá. Kdokoli, kdo má podezření, že obdržel padělanou bankovku, by se měl obrátit buď na policii nebo – pokud to předpisy v daném státě umožňují – na příslušnou národní centrální banku.

Následující tabulka zobrazuje rozdělení celkového počtu padělků, které byly staženy z oběhu v prvním pololetí 2010, podle jednotlivých nominálních hodnot.

Nominální hodnota 5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Procentuální rozdělení 0,5 % 1,5 % 41,5 % 42,5 % 12 % 1,5 % 0,5 %

Nejčastěji byly i nadále padělány bankovky v nominální hodnotě 20 € a 50 €. V posledním pololetí podíl padělaných bankovek v hodnotě 20 € klesl, zatímco podíl padělaných bankovek v hodnotě 50 € vzrostl. Počet zadržených padělků obou nominálních hodnot v první polovině roku 2010 byl téměř stejný; celkem se jednalo o 85 % veškerých zadržených padělaných bankovek. Bankovka v hodnotě 100 € je třetí nejčastěji padělanou bankovkou, jež se na celkovém počtu podílela 12 %. Podíl bankovek dalších nominálních hodnot (5 €, 10 €, 200 € a 500 €) je velmi nízký.

Většina (více než 98 %) padělků zadržených v prvním pololetí 2010 byla objevena v zemích eurozóny. Pouhé přibližně 1 % bylo staženo z oběhu v členských státech EU mimo eurozónu a méně než 0,5 % v jiných částech světa.

Eurosystém vyvíjí velké úsilí, aby byla veřejnost dobře informována o tom, jak rozpoznat padělané bankovky, a aby byly stroje na zpracování bankovek používané pracovníky zpracovávajícími hotovost schopny padělky spolehlivě určit a bankovky tak byly staženy z oběhu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média