Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Uttalande av Europeiska kommissionen, ECB och IMF om det interimistiska uppdraget för granskning av situationen i Grekland

17 juni 2010

Representanter för Europeiska kommissionen, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) besökte Aten den 14 till 17 juni för en uppföljning av den aktuella utvecklingen och genomförandet av det ekonomiska programmet för Grekland.

Representanterna företog ingen omfattande granskning denna gång. Enligt de diskussioner som förts förefaller programmet framskrida och politiken genomföras som överenskommet.

  • De offentliga finansernas utveckling är positiv, de statliga inkomsterna är i stort sett som förväntat och statsutgifterna är under fast kontroll. Baserat på preliminär finansstatistik i slutet av maj var underskottet lägre än vad som förutsågs i programmet. I en slutlig bedömning behöver man ta hänsyn till utvecklingen förutom de centrala myndigheterna, dock finns det ännu ingen fullständig information om detta.
  • Pensionsreformen är långt framskriden och överenskommelse har uppnåtts om många nyckelparametrar som ingår i samförståndsavtalet. Myndigheterna genomför nödvändiga bedömningar för att uppskatta hur pensionsreformen kommer att bidra till en förbättring av de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt.
  • Andra strukturreformer fortskrider också, även på områdena lokal administration, privatisering, arbetsmarknad och skatteadministration.
  • I finanssektorn görs goda framsteg mot upprättade av finansstabilitetsfonden. Likviditeten i banksektorn är fortfarande tillräcklig.

Nästa steg. Representanterna från de tre organisationerna kommer att återvända till Aten mot slutet av juli för att genomföra en omfattande översyn inom programmet, däribland en bedömning av framstegen jämfört med kvantitativa mål och riktmärken för slutet av juni. Detta blir den första formella granskningen inom programmet. Ett tillfredsställande resultat av denna granskning skulle möjliggöra för Grekland att, inom ramen för programmet, uppbära medel en andra gång.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media