Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Vyhlásenie EK, ECB a MMF k predbežnej kontrolnej misii v Grécku

17. júna 2010

Skupiny odborníkov z Európskej komisie (EK), Európskej centrálnej banky (ECB) a Medzinárodného menového fondu (MMF) sa v dňoch 14. – 17. júna stretli v Aténach s cieľom vyhodnotiť nedávny vývoj a plnenie úloh v rámci gréckeho ekonomického programu.

Hoci cieľom misie tentoraz nebolo komplexné hodnotenie, z jej diskusií vyplýva, že plnenie programu a realizácia úloh napredujú v súlade s dohodnutým plánom.

  • Fiškálny vývoj je pozitívny, pričom príjmy ústrednej štátnej správy sa vo všeobecnosti vyvíjajú v súlade s očakávaniami a uplatňuje sa striktná kontrola výdavkov štátneho rozpočtu. Na základe predbežných údajov o peňažných tokoch dostupných do konca mája bol deficit štátneho rozpočtu v porovnaní s projekciami programu nižší. Konečné hodnotenie bude zohľadňovať aj vývoj mimo ústrednej štátnej správy, o ktorom zatiaľ nie sú k dispozícii kompletné informácie.
  • Reforma systému dôchodkového zabezpečenia pokročila a dosiahla sa zhoda v mnohých kľúčových parametroch, v súlade s ustanoveniami memoranda o porozumení. Príslušné orgány pripravujú potrebné projekcie s cieľom vyhodnotiť podiel dôchodkovej reformy na zlepšení dlhodobej udržateľnosti verejných financií.
  • Napredujú aj ďalšie štrukturálne reformy vrátane reforiem v oblasti miestnej samosprávy, privatizácie, trhu práce a daňovej správy.
  • Vo finančnom sektore sa dosiahol značný pokrok smerom k vytvoreniu fondu finančnej stability. Stav likvidity v bankovom sektore zostáva primeraný.

Ďalšie kroky. Expertné skupiny sa vrátia do Atén koncom júla s cieľom vykonať komplexné hodnotenie programu vrátane hodnotenia pokroku na základe kvantitatívnych cieľov a kritérií ku koncu júna. Pôjde o prvé formálne hodnotenie v rámci programu. Uspokojivý výsledok tohto hodnotenia by Grécku umožnil druhýkrát čerpať prostriedky v rámci programu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá