Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Verklaring van de EC, de ECB en het IMF met betrekking tot de Tussentijdse Beoordelingsmissie naar Griekenland

17 juni 2010

Teams medewerkers van de Europese Commissie (EC), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zijn van 14-17 juni in Athene geweest om in het kader van het economische programma voor Griekenland de recente ontwikkelingen en tenuitvoerlegging van beleid te beoordelen.

Hoewel de missie deze keer geen alomvattende beoordeling heeft uitgevoerd, duiden haar besprekingen erop dat het programma op schema ligt en dat het beleid op de overeengekomen wijze ten uitvoer wordt gelegd:

  • De begrotingsontwikkelingen zijn positief: de overheidsinkomsten zijn globaal zoals verwacht en er is sprake van forse uitgavenbeheersing in de staatsbegroting. Op basis van voorlopige geldgegevens tot en met eind mei, was het tekort op de staatsbegroting lager dan in het programma werd voorzien. Een definitieve beoordeling zou rekening moeten houden met ontwikkelingen buiten de overheid, ten aanzien waarvan momenteel geen volledige informatie voorhanden is.
  • De hervorming van het pensioenstelsel vordert en zoals voorzien in het ‘Memorandum of Understanding’ is er overeenstemming bereikt ten aanzien van vele essentiële factoren. De autoriteiten voeren thans de vereiste projecties uit om te komen tot een beoordeling van de bijdrage die de hervorming van het pensioenstelsel zal leveren aan verbetering van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de lange termijn.
  • Overige structurele hervormingen vinden eveneens voortgang, onder meer op de terreinen van lokaal bestuur, privatisering, de arbeidsmarkt en belastingadministratie.
  • Wat betreft de financiële sector wordt goede vooruitgang geboekt naar de oprichting van het Financiële-stabiliteitsfonds. De liquiditeit in de bankensector blijft toereikend.

Volgende stappen. De drie teams zullen eind juli naar Athene terugkeren om in het kader van het programma een alomvattende beoordeling uit te voeren, met inbegrip van een beoordeling van de vooruitgang afgezet tegen kwantitatieve doelstellingen en benchmarks voor einde juni. Dit zal dan de eerste formele beoordeling zijn in het kader van het programma. Bevredigende afronding van deze beoordeling zou het Griekenland mogelijk maken in het kader van het programma een tweede keer middelen te verkrijgen.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media