Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Izjava Evropske komisije, Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada o opravljenem vmesnem pregledu v Grčiji

17. junij 2010

Skupine strokovnjakov Evropske komisije, Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada so se med 14. in 17. junijem mudile na obisku v Atenah, kjer so ocenile nedavni potek dogodkov in preverile izvajanje politik, sprejetih v okviru gospodarskega programa za Grčijo.

Strokovnjaki ob tokratnem obisku niso opravili celovitega pregleda, vseeno pa so po opravljenih pogovorih ocenili, da program uspešno napreduje in da se politike izvajajo v skladu z dogovori.

  • Javnofinančna gibanja so pozitivna, prihodki centralne države večinoma pritekajo v skladu s pričakovanji, izvaja se strog nadzor proračunskih odhodkov. Po predhodnih podatkih o proračunskem stanju, ki so bili na voljo do konca maja, je bil proračunski primanjkljaj nižji, kot je bilo predvideno v programu. Končna ocena bo morala zajeti tudi gibanja zunaj centralne ravni države, o katerih celoviti podatki še niso na voljo.
  • Pokojninska reforma napreduje in dosežen je bil dogovor o številnih ključnih parametrih, ki so predvideni v memorandumu o soglasju. Državni organi izvajajo zahtevane projekcije, ki omogočajo oceno prispevka pokojninske reforme k dolgoročni vzdržnosti javnih financ.
  • Napredujejo tudi strukturne reforme na področju lokalne uprave, privatizacije, trga dela in davčne uprave.
  • V zvezi s finančnim sektorjem je bil dosežen precejšen napredek k vzpostavitvi sklada za finančno stabilnost. Likvidnost v bančnem sektorju ostaja zadostna.

Naslednji koraki. Vse tri skupine strokovnjakov se bodo v Atene vrnile konec julija, da bi opravile celovit pregled, ki ga predvideva program, in ocenile napredek, ki je bil do konca junija dosežen glede na kvantitativne cilje in referenčne vrednosti. To bo prvi formalni pregled programa. Če bo ta pozitiven, bo Grčija lahko izvedla drugo črpanje sredstev iz programa.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije