Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Euroopan komission, EKP:n ja IMF:n lausunto väliarvioinnista Kreikassa

17.6.2010

Euroopan komission, Euroopan keskuspankin (EKP) ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) edustajaryhmät vierailivat 14.–17.6. Ateenassa seuraamassa kehitystä ja Kreikan talousohjelman toteuttamista.

Tällä vierailulla ei tehty kattavaa arviointia, mutta käytyjen keskustelujen perusteella ohjelma etenee suunnitelmien mukaan ja poliittisia toimia toteutetaan sovitusti.

  • Julkisen talouden kehitys on myönteistä. Valtionhallinnolle kertyy tuloja suunnilleen odotetusti, ja budjetissa noudatetaan tiukkaa menokuria. Toukokuun loppuun mennessä saatujen ennakkotietojen perusteella valtion alijäämä oli ohjelmassa ennakoitua pienempi. Lopullisessa arvioinnissa on otettava huomioon myös kehitys valtionhallinnon ulkopuolella, mutta siitä ei vielä ole saatavilla kattavia tietoja.
  • Eläkeuudistus on edennyt, ja monista yhteisymmärryspöytäkirjassa kaavailluista keskeisistä parametreistä on päästy sopimukseen. Viranomaiset laativat parhaillaan tarvittavia ennakkoarvioita siitä, missä määrin eläkeuudistuksen avulla voidaan parantaa julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä.
  • Rakenneuudistuksissa edetään myös esimerkiksi paikallishallinnon, yksityistämisen, työmarkkinoiden ja verohallinnon saroilla.
  • Rahoitussektorilla rahoitusvakausrahaston perustaminen etenee hyvin. Pankkisektorilla on yhä riittävästi likviditeettiä.

Seuraavat askeleet: Ryhmät palaavat Ateenaan heinäkuun lopulla tekemään ohjelman mukaisen kattavan arvion, jossa kesäkuun loppuun mennessä saavutettua etenemistä verrataan määrällisiin tavoitteisiin ja vertailutavoitteisiin. Kyseessä on ensimmäinen ohjelman mukainen varsinainen arviointi. Arviointituloksen ollessa tyydyttävä Kreikka voi nostaa seuraavan lainaerän ohjelman mukaisesti.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle