Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Публикуване на ориентировъчни календари на редовните тръжни операции на Евросистемата през 2010 г. и 2011 г.

29 май 2009 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува ориентировъчни календари на редовните тръжни операции на Евросистемата през 2010 г. и 2011 г. За първи път календарите се публикуват за следващите две години, следвайки установената практика при определяне на календара на заседанията на Управителния съвет на ЕЦБ.

Ориентировъчните календари за 2010 г. и 2011 г. са съставени в съответствие с процедурите, определени в „Провеждане на паричната политика в еврозоната: Обща документация относно инструментите и процедурите по паричната политика на Евросистемата.“ Ето защо календарите включват само редовните операции, но не и подробности по допълнителни и извънредни операции, които е възможно да бъдат осъществени през 2010 г. и 2011 г.

Можете да изтеглите тези календари от уебсайта на ЕЦБ.

Данни за контакт за медиите