Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Publicering av indikativa tidsscheman för Eurosystemets regelbundna anbudsförfaranden 2010 och 2011

29 maj 2009

I dag publicerar Europeiska centralbanken (ECB) preliminära tidsscheman för Eurosystemets regelbundna anbudsförfaranden 2010 och 2011. För första gången publiceras dessa tidsscheman för de närmaste två åren och följer därmed praxis från schemana för ECB-rådets sammanträden.

De indikativa tidsschemana för 2010 och 2011 har utarbetats enligt de förfaranden som fastställts i ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” Tidsschemana inkluderar alltså bara regelbundna transaktioner och har ingen information om extra eller ad hoc transaktioner som kan komma att genomföras 2010 och 2011.

Schemana kan laddas ned från ECB:s webbplats.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media