Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Skelbiamas informacinis 2010 m. ir 2011 m. Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų kalendorius

2009 m. gegužės 29 d.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien skelbia informacinį 2010 m. ir 2011 m. Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų kalendorių. Pirmą kartą šis kalendorius apima dvejus ateinančius metus; jis yra sudarytas, remiantis priimta ECB Valdančiosios tarybos posėdžių grafikų nustatymo praktika.

Informacinis 2010 m. ir 2011 m. kalendorius parengtas laikantis procedūrų, nustatytų leidinyje ,,Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų dokumentai“. Į kalendorių įtrauktos tik reguliarios operacijos. Jame nėra informacijos apie specialias ar nenumatytas operacijas, kurios gali būti atliktos 2010 m. ir 2011 m.

Kalendorių galite atsisiųsti iš ECB interneto svetainės (www.ecb.int).

Kontaktai žiniasklaidai