Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava okvirnega koledarja rednih avkcij Eurosistema v letih 2010 in 2011

29. maj 2009

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja okvirni koledar, ki prikazuje redne avkcije Eurosistema v letih 2010 in 2011. Tokrat prvič objavljamo koledar za naslednji dve leti, s čimer sledimo praksi, ki je bila sprejeta pri določanju koledarja sej Sveta ECB.

Okvirni koledar za leti 2010 in 2011 je pripravljen v skladu s postopki, ki so opredeljeni v dokumentu »Izvajanje denarne politike v euroobmočju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema«. Koledar tako prikazuje le redne operacije in ne vključuje nobenih podrobnih informacij o dodatnih ali ad hoc operacijah, ki bi se lahko izvedle v letih 2010 in 2011.

Koledar lahko prenesete s spletne strani ECB.

Stiki za medije