Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

4 декември 2008 г.

На днешното си заседание в Брюксел Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Лихвеният процент по основните операции на Евросистемата по рефинансиране се понижава със 75 базисни пункта до 2,50 %, считано от 10 декември 2008 г.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава със 75 базисни пункта до 3,00 %, считано от 10 декември 2008 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава със 75 базисни пункта до 2,00 %, считано от 10 декември 2008 г.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. (централноевропейско време).

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Данни за контакт за медиите