Menu
PERSBERICHT

Monetaire-beleidsbeslissingen

4 december 2008

Tijdens zijn vergadering van vandaag, die werd gehouden in Brussel, heeft de Raad van Bestuur van de ECB de volgende monetaire-beleidsbeslissingen genomen:

  1. De rentevoet voor de basis-herfinancieringstransacties van het Eurosysteem wordt met 75 basispunten verlaagd naar 2,50%, met ingang van de transactie die zal worden verrekend op 10 december 2008.
  2. De rentevoet voor de marginale beleningsfaciliteit wordt met 75 basispunten verlaagd naar 3,00%, met ingang van 10 december 2008.
  3. De rentevoet voor de depositofaciliteit wordt met 75 basispunten verlaagd naar 2,00%, met ingang van 10 december 2008.

De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Contactpersonen voor de media