Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

Monetārās politikas lēmumi

2008. gada 4. decembrī

Šīsdienas sanāksmē, kas notika Briselē, ECB Padome pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

  1. Procentu likme Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām tiks samazināta par 75 bāzes punktiem (līdz 2.50%), sākot ar operācijām, ko veiks 2008. gada 10. decembrī.
  2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 75 bāzes punktiem (līdz 3.00%; spēkā ar 2008. gada 10. decembri).
  3. Noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme tiks samazināta par 75 bāzes punktiem (līdz 2.00%; spēkā ar 2008. gada 10. decembri).

Preses konferencē, kas sāksies šodien plkst. 14.30 pēc Viduseiropas laika, ECB prezidents komentēs apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.

Precīzu Padomes apstiprinātu tekstu sk. angļu valodas versijā.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontaktinformācija presei