Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

4 december 2008

Vid dagens sammanträde, som hölls i Bryssel, fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 75 punkter, till 2,50 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 10 december 2008.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 75 punkter, till 3,00 %, gällande från den 10 december 2008.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 75 punkter, till 2,00 %, gällande från den 10 december 2008.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media