Menu
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Публикуване на Доклада на Европейската сметна палата относно оперативната ефективност на управлението на ЕЦБ за финансова година 2005 и на отговора на ЕЦБ

21 декември 2007 г.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува на уебсайта си доклада на Европейската сметна палата относно оперативната ефективност на управлението на ЕЦБ за финансова година 2005, заедно с отговора на ЕЦБ. Докладът на Сметната палата е изготвен в съответствие с член 27.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

Докладът и отговорът на ЕЦБ също са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз от 21.12.2007 г. и могат да бъдат намерени на уебсайта на ЕЦБ (http://www.ecb.europa.eu) в рубрика „Европейската централна банка“, „Организация“, „Корпоративно управление“.

European Central Bank

Данни за контакт за медиите