Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Offentliggörande av Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2005 och ECB:s svar på denna rapport

21 december 2007

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggjorde idag på sin webbplats Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2005 samt ECB:s svar på denna rapport. Revisionsrättens rapport har upprättats i enlighet med artikel 27.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Rapporten offentliggörs också med ECB:s svar i Europeiska unionens officiella tidning den 21 december 2007 och finns även på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu) under rubriken ”The European Central Bank”, ”Organisation”, ”Organisationsstyrning”.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media