Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Publikacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania w Europejskim Banku Centralnym za rok finansowy 2005 oraz odpowiedzi Europejskiego Banku Centralnego

21 grudnia 2007 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dzisiaj na swoich stronach internetowych sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania w EBC za rok finansowy 2005 wraz z odpowiedzią EBC. Sprawozdanie Trybunału sporządzono zgodnie z art. 27 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego.

Sprawozdanie wraz z odpowiedzią EBC zostało także opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz na stronach internetowych EBC (http://www.ecb.europa.eu) w części „The European Central Bank”, „Organizacja” pod hasłem „Zasady ładu korporacyjnego”.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami