Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσίευση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη λειτουργική αποδοτικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2005, καθώς και της απάντησης της ΕΚΤ

21 Δεκεμβρίου 2007

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα στο δικτυακό της τόπο την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη λειτουργική αποδοτικότητα της διαχείρισης της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2005, καθώς και την απάντηση της ΕΚΤ. Η έκθεση του Συνεδρίου εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27.2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύεται επίσης, μαζί με την απάντηση της ΕΚΤ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Δεκεμβρίου 2007, είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (http://www.ecb.europa.eu) στην ενότητα «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», «Οργάνωση», «Εταιρική Διακυβέρνηση».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου